Waarom bouwt Dudok Wonen niet meer woningen?

Nederland heeft een woningtekort. Het is een ingewikkeld probleem waarvoor geen simpele oplossing is. Meer of sneller bouwen ligt voor de hand, maar dat kan niet zomaar. Dudok Wonen is voor het bouwen bovendien afhankelijk van derden. Zoals grondeigenaren, gemeenten, bouwers en omwonenden. Waarom we niet meer bouwen en waarom het niet sneller kan, hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Waarom bouwt Dudok Wonen niet meer woningen?

Om te bouwen heb je grond nodig. En iemand die bouwt. Beiden zijn op dit moment ingewikkeld. Er is weinig geschikte bouwgrond en bouwers hebben te maken met een tekort aan vakkundig personeel. In de hele bouwbranche is -net als in andere branches- een groot personeelstekort. Daardoor is arbeid duurder en stijgen de kosten om woningen te bouwen. Door dit alles is het voor Dudok Wonen lastig om geschikte bouwlocaties te vinden en geschikte partijen die een project binnen budget realiseert.

Waarom bouwt Dudok Wonen niet sneller?

Soms willen we wel sneller, maar dan kan het niet. In Nederland hebben we het zo met elkaar geregeld, dat we in gesprek gaan op het moment dat er iets in een buurt verandert. Dan overleg je bijvoorbeeld met omwonenden, maar ook gemeenten, welstand, noem maar op. Dat soort gesprekken kosten tijd. Veel tijd. Voor een zorgvuldig proces, waarin zoveel mogelijk belangen worden gehoord en behartigd, dan kan het niet sneller dan hoe het nu gaat. Versnellen zou eventueel wel kunnen, maar dan gaat dat ten koste van hoe we met elkaar samenwerken en samenleven.

Waarom duren sommige bouwprojecten zo lang?

Dat heeft voor een deel te maken met wat we hierboven omschrijven. Ook heeft het te maken met de kwaliteit van woningen of gebouwen. In tijden van crisis zie je dat het tijdsaspect belangrijker wordt. Dat zag je in de jaren ‘50 bijvoorbeeld. Toen was het belangrijk dat er veel woningen gebouwd werden en was de manier waarop minder belangrijk. Vooralsnog willen we dat nu niet en vinden we het ontzettend belangrijk om ook duurzame gebouwen en woningen te bouwen die bijdragen aan een prettige leefomgeving. Dat betekent soms dat bouwprojecten langer duren. Zie het als de 9 waar we nu voor gaan, terwijl een 7,5 misschien ook goed is, als je daardoor bijvoorbeeld een jaar eerder woningen kunt opleveren.

Kan het niet anders?

In principe wel, maar dan moet iedereen daar achter staan. In heel Nederland. Wat nu voor de één als een urgentie aanvoelt, als crisis, is voor de ander niet zo. De energiecrisis voelen we inmiddels allemaal. Ieder bedrijf, iedere organisatie, ieder huishouden, iedereen. Dat is met de woningmarkt nog niet zo. Heel veel mensen vinden dat er een woningnood is en dat er gebouwd moet worden, maar als dat vervolgens in hun achtertuin gaat gebeuren, dan wordt de urgentie anders beleefd.

Toch vind ik echt dat er meer gebouwd moet worden, wat kan ik doen?

De stem van de grote groep woningzoekenden horen we over het algemeen weinig. Willen we dat veranderen, dan zou die grote groep van zich moeten laten horen. Dus laat je horen. Dudok Wonen besteed hier ook aandacht aan. Zo was er de campagne #Kiesvoorwonen, waarmee we samen met andere corporaties in contact probeerden te komen met woningzoekenden. Ook gaan we vaker tijdens eigen informatiebijeenkomsten woningzoekenden uitnodigen, in plaats van alleen de buurt. Bouwen van woningen raakt namelijk iedereen. En daarom moet iedereen zich kunnen laten horen en gehoord worden.