Gemeente en woningcorporaties ondertekenen convenant adresfraude

Wethouder Mark Marshall en woningcorporaties de Alliantie, Stichting Dudok Wonen, Stichting woningcorporatie G&O en Woningstichting Naarden ondertekenden op 15 februari 2024 het convenant gegevensuitwisseling ter bestrijding van woon- en adresfraude. Het convenant zorgt voor een nauwe samenwerking op het gebied van het voorkomen en bestrijden van woon- en adresfraude.

Bestrijding adresfraude; om woon- en adresfraude te controleren en tegen te gaan, gaan de woningcorporaties en de gemeente intensiever samenwerken. Gegevensuitwisseling zal continu plaatsvinden waardoor sneller misstanden worden gesignaleerd. Dit zorgt onder andere voor eerlijke verdeling van woonruimte en een juiste Basis Registratie Personen. Aspirant-huurders hoeven zelf geen uittreksel uit het BRP meer aan te leveren en te bekostigen. De woningcorporaties kunnen dit nu rechtstreeks doen. Wethouder dienstverlening Mark Marshall:: “met deze samenwerking maken we een mooie stap in de woon- en adresfraudebestrijding en administratieve lastenverlichting voor onze inwoners. De gemeente is verantwoordelijk voor een correcte BRP registratie. Dat is niet alleen voor (overheids)instellingen nodig maar ook voor de inwoners. Denk aan situaties waarbij inwoners juist krijgen waar ze recht op hebben zoals zorg of financiële ondersteuning”.

Basisregistratie Personen

De gemeente houdt persoonsgegevens van inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer deze gegevens veranderen moeten inwoners dit doorgeven aan de gemeente. Dat geldt natuurlijk ook voor huurders die een woning huren van een woningcorporatie. Ook wijzigingen zoals nieuwe inwonende huisgenoten, moeten zij doorgeven aan de gemeente. Als een adresregistratie niet klopt kan dat zowel voor de inwoner als de overheid problemen opleveren. Denk aan ten onrechte betaalde regelingen als kinderbijslag en studiefinanciering. Maar ook de bewoner kan op zijn woonadres rekeningen ontvangen van iemand die daar niet daadwerkelijk woont. Een juiste adresregistratie is dus voor iedereen belangrijk.

Registratie controleren en wijziging doorgeven

Inwoners die zelf willen checken of ze correct geregistreerd staan in het BRP kunnen dit checken via MijnOverheid. Hiervoor moeten zij gebruik maken van DigiD.

Alle informatie over verhuizen en het doorgeven van wijzigingen in de woonsituatie is te vinden op de website Gooisemeren.nl, Klik op ‘verhuizen en wonen’. Inwoners die een huurwoning van de wooncorporatie huren moeten wijzigingen in hun woonsituatie ook doorgeven aan de betreffende woningcorporatie.

Foto: ondertekening door wethouder Mark Marshall (gemeente Gooise Meren), mevrouw A. (Anne) Oosterbaan (de Alliantie regio Gooi en Vechtstreek), mevrouw J.J.A.M (Jacqueline) van Ham (Stichting Dudok Wonen), meneer M.J.W. (Maarten) van Gessel (Stichting Woningcorporatie G&O) en mevrouw L. (Lilian) Verheul (Woningstichting Naarden). <mw. Verheul niet op foto>