Present Hilversum en woningcorporaties starten samenwerking

Op woensdag 13 maart 2024 was de officiële ondertekening van de pilotovereenkomst tussen stichting Present en woningcorporaties Dudok Wonen, G&O en de Alliantie. De vier partijen slaan hiermee de handen ineen om Hilversummers te helpen die dat nodig hebben. De stichting zet zich in voor mensen die geen netwerk hebben, met een beperking leven en weinig financiële middelen hebben.

Krachtige samenwerking

De pilot houdt in dat voor elk project dat Present uitvoert bij een huurder, de corporaties financieel bijdragen. De vrijwilligers van Present gaan een dag of dagdeel aan de slag bij mensen thuis. Dat zijn projecten met een kop en een staart, zoals opruimen, schoonmaken of werk in de tuin. Vooralsnog alleen in Hilversum. Bij succes wordt gekeken naar een uitbreiding in de regio.

Helpende hand

“Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden we hulp aan vrijwilligers om zich in te zetten voor mede-Hilversummers die het moeilijk hebben”, vertelt Wietske Schaap van Present. “Veel mensen willen wel helpen, maar zijn zoekende in hun weg hoe ze dat kunnen doen. Via Present kan elke Hilversummer op een laagdrempelige manier hulp bieden aan mensen die leven in eenzaamheid, armoede en kampen met een slechte gezondheid.”

Prettig wonen voor iedereen

Angelique Josefa, manager Woonzaken bij Dudok Wonen, onderstreept het belang van deze samenwerking: "Bij Dudok Wonen streven we naar veerkrachtige wijken door samen te werken met bewoners en partners in de wijk vanuit de menselijke maat. Deze samenwerking met stichting Present draagt niet alleen bij aan de levenskwaliteit van deze bewoners, maar ook aan het versterken van de onderlinge banden en het gevoel van samenhorigheid tussen bewoners in de buurt."

Succesvolle pilot

Het streven is een succesvolle pilot om daarmee structureel bij te dragen aan de leefbaarheid en sociale verbinding in een wijk. De pilot duurt twee jaar en elke zes maanden is er een tussenevaluatie. Bij succes volgt een verdere verdieping en samenwerking voor lange termijn. Vrijwilligers kunnen zich opgeven via de website van Present. Meer informatie is te vinden op de website van Present Hilversum.