sociale huurwoning zoeken

Via Woningnet kun je je inschrijven voor een sociale huurwoning. Bij het inschrijven ontvang je inloggegevens van WoningNet. Met deze inloggegevens kun je reageren op de sociale huurwoningen. Meer informatie over de inschrijfkosten vind je ook op de website van DAK (voorheen WoningNet). Wij bieden onze woningen aan via DAK regio Gooi en Vechtstreek en DAK regio Almere.

Sociale huurwoningen hebben een kale huur van maximaal € 879,66 (prijspeil 1 januari 2024). Kale huur is de huur van de woning zonder servicekosten, gas, water, licht of andere kosten.

Woningcorporaties, zoals Dudok Wonen, moeten minsten 85% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens. Wij bieden onze sociale huurwoningen aan volgens de wettelijke regels van het 'passend toewijzen'. Dit betekent dat je een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij jouw huidige inkomen. Meer informatie over passend toewijzen vind je hier. Het passend toewijzen geldt niet voor huurwoningen met een kale huur hoger dan € 879,66 (prijspeil 1 januari 2024).

Veel gevraagd over sociale huurwoning zoeken

Ik woon niet in de regio. Kan ik mij dan wel inschrijven als woningzoekende?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk. Bij de selectie hebben kandidaten met economische of maatschappelijke binding wel voorrang. Wanneer is er sprake van een binding met de regio?

 • Je staat minimaal één jaar ingeschreven bij één van de regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek.
 • Je hebt een economische binding als je tenminste 19 uur per week in de regio werkt of een dagopleiding in de regio volgt;
 • Je hebt een maatschappelijke binding, omdat je de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken inwoner van de regio bent geweest.

Hoe kan ik urgentie aanvragen?

Algemeen

Als je met spoed op zoekt bent naar een sociale huurwoning, kun je soms een urgentieverklaring aanvragen. Een urgentie geeft je drie maanden lang voorrang bij het zoeken naar een woning. 

Het aanvragen van een urgentieverklaring doe je bij het Urgentiebureau Gooi & Vechtstreek.  

Als ik op een woning reageer, kom ik dan meteen in aanmerking voor de woning?

Algemeen

Jouw zoekwaarde bepaalt wanneer je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Zoekwaarde is de tijd dat je ingeschreven staat bij WoningNet als woningzoekende plus eventueel 75% van jouw oude zoekwaarde. Dit is de zoekwaarde waarmee je de huidige woning hebt verkregen.

De kandidaat met de hoogste zoekwaarde krijgt de woning toegewezen. Het is dus niet in te schatten hoelang het duurt voordat je in aanmerking komt voor een woning. Het hangt af hoeveel woningzoekenden reageren en wat hun zoekwaarde is.

Maximaal 350 woningen per jaar wordt via loting aangeboden aan woningzoekenden tot en met 25 jaar. De zoekwaarde is dan niet van toepassing. Heb je binding met de de regio? Dan krijg je voorrang op kandidaten die dit niet hebben. Als een woning met loting aangeboden wordt, staat dit in de advertentie. Op DAK regio Gooi en Vechtstreek (voorheen WoningNet) staat meer informatie over hoe loting in zijn werk gaat. Vul in de zoekbalk op de website 'Loting' in om bij de juiste informatie te komen.

Wanneer en hoe kan ik zien op welke plaats ik geëindigd ben?

Algemeen

Na de sluiting van de reactietermijn kun je jouw positie bij 'Actuele en lopende reacties' zien. Zodra de woning is toegewezen, verplaatst deze zich naar 'Historische reacties'. Hier zie je ook wat jouw uiteindelijke positie voor de woning was.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik een sociale huurwoning wil huren?

Algemeen

Sta je op de 1e plaats in de ranglijst? Dan ontvang je een e-mail met het verzoek om jouw gegevens aan te leveren. Moet je wachten op een uittreksel van de Gemeente? Laat dit dan altijd vóór de inlevertermijn aan ons weten. Lever de overige documenten dan wel alvast in en vermeld dat het uittreksel snel volgt.

Lever je de documenten te laat in en laat je niets weten? Dan gaan we door met de eerstvolgende kandidaat nadat de inlevertermijn is verlopen. De volgende gegevens hebben wij nodig voor acceptatie van de woning:

 • De inkomensverklaring van 2022. Of als deze er nog niet is van 2021. Lever deze ook in voor jouw eventuele partner en overige volwassen medebewoners behalve jouw kinderen. Je vraagt een inkomensverklaring digitaal op via de website van de Belastingdienst. Log in met jouw DigiD. Ook als je geen inkomen hebt, vraag je een inkomensverklaring op. Kun je geen inkomensverklaring downloaden? Bel dan 0800-0543. Binnen 5 werkdagen ontvang je de inkomensverklaring.
 • Op jouw verzoek bij inkomensdaling/stijging, 3 meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties
 • Bij inkomen uit onderneming of freelance: Dudok wonen levert een formulier aan die je samen met je boekhouder/accountant dient in te vullen en te laten ondertekenen.
 • Als jij of jouw eventuele partner en/of medebewoners studeert, is een DUO-bewijs noodzakelijk
 • Geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van alle volwassenen die meeverhuizen Uittreksel, niet ouder dan 3 maanden, uit de gemeentelijke basisadministratie met daarop de gezinssamenstelling en de woonhistorie.
 • Een volledig ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring van jouw huidige verhuurder (indien van toepassing)
 • Jouw rekeningnummer inclusief IBAN. Vanwege de nieuwe Europese betalingsafspraken hebben wij dit vooraf nodig voor het tekenen van de huurovereenkomst.
 • Indien van toepassing: een zorgindicatie, echtscheidingsconvenant/voorlopige voorziening of urgentiebewijs.
 • Let op: Wanneer jij je economisch vestigt, een arbeidsovereenkomst of bewijs van inschrijving aan een dagopleiding in de regio Gooi en Vechtstreek.

De documenten worden gecontroleerd op echtheid, bij aantoonbare fraude doen wij aangifte bij de politie.

Hoe werkt de opvang van vluchtelingen?

Algemeen

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Gezien de vluchtelingenstroom die vanuit Oekraïne steeds meer op gang komt, heeft het kabinet aan élke veiligheidsregio de opdracht gegeven om in eerste instantie op korte termijn onderdak te bieden aan duizend gevluchte Oekraïners.

Rol gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en het zoeken van geschikte opvanglocaties. Gemeenten bepalen wie in aanmerking voor opvang komt en zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen. De verdeling van het aantal vluchtelingen over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer mensen woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Gemeenten beslissen zelf over wat voor soort woning ze aanbieden aan vluchtelingen. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen.

Rol corporaties
Een woningcorporatie zoals Dudok Wonen is één van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woningen ter beschikking te stellen. Andere partijen zijn bijvoorbeeld AZC’s, commerciële verhuurders en projectontwikkelaars.

Kan ik vanwege mijn werk voorrang krijgen op een sociale huurwoning?

Algemeen

In 2024 biedt de gemeente Gooise Meren 10 en de gemeente Hilversum 30 sociale huurwoningen aan met voorrang voor mensen met zogenaamde cruciale beroepen, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten.

Hoe werkt het?
Vanaf 1 januari 2024 kun je je registreren op de website van het Regionaal Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek. Als je registratie voltooid is, kun je reageren op sociale huurwoningen die met voorrang voor cruciale beroepen worden aangeboden via WoningNet.

Eerlijke kansen
Onder woningzoekenden met een cruciaal beroep wordt geloot. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een eerlijke kans krijgt om een woning te vinden die bij hen past.

Evaluatie na een jaar
Dit experiment duurt een jaar. Aan het einde gaan we kijken hoe het ging. Als het goed werkt, gaan we misschien door met deze regeling. Zo kunnen we samen blijven zorgen voor goede huisvesting voor mensen met cruciale beroepen.

Heb je vragen of wil je je registreren?
Ga naar de website van het Regionaal Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek voor meer informatie en om je te registreren: Voorrang Cruciale Beroepsgroepen | Urgentiebureau (ubgv.nl)