contractwijziging

Niet iedereen die in de woning woont, heeft dezelfde rechten.

De persoon, waarvan de naam op de huurovereenkomst staat, is de (hoofd)huurder. Dit kunnen ook twee personen zijn. Deze huurder is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het betalen van de huur en het voorkomen van overlast. De hoofdhuurder heeft huurbescherming en alle overige rechten en plichten van de huurovereenkomst.

Staat u niet op de huurovereenkomst? Dan bent u medehuurder of medebewoner.

U bent medehuurder als u bijvoorbeeld getrouwd of geregistreerd partner bent. In sommige andere gevallen kunt u ook medehuurderschap aanvragen.

Een medebewoner staat op hetzelfde adres ingeschreven en is bijvoorbeeld een kind van de huurder of een vriend(in). Het inkomen van een medebewoner kan wel meetellen als u een nieuwe woning gaat huren en bij de huurverhoging voor een sociale huurwoning. Als de huurder verhuist of overlijdt, kan de medebewoner meestal niet in de woning blijven.

Veel gevraagd over contractwijziging

Naamswijziging bij overlijden

Algemeen

Een huurcontract kan op naam van één of twee personen staan. Bij overlijden wilt u de naam op het huurcontract veranderen. Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt dus voor gehuwden, geregistreerd partners en contracten met meerdere huurders. Bent u getrouwd (of heeft u een geregistreerd partnerschap) en is uw partner overleden? Stuur dan een kopie van de overlijdensakte en een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons. Dit kunt u ook doen als u als medehuurder op het contract staat en u bent niet getrouwd. Bent u geen partner en staat u niet op het huurcontract? Kijk dan bij het onderwerp medehuurder voor meer informatie.

Naamswijziging bij relatiebreuk

Algemeen

Een huurcontract kan op naam van één of twee personen staan. Door relatiebreuk of scheiding wilt u de naam op het huurcontract veranderen. Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt dus voor gehuwden, geregistreerde partners en contracten met meerdere huurders. Was u gehuwd en is de scheiding definitief? Stuur ons dan een kopie van het convenant van de echtscheiding zodat wij de naamswijziging kunnen verwerken. Was u niet getrouwd maar staat het contract wel op twee namen? Stuur ons dan een afstands- en akkoordverklaring waarbij de vertrekkende huurder aangeeft afstand te doen van de woning. U kunt uw gegevens mailen of per post naar ons sturen.

Wanneer kan mijn partner medehuurder worden?

Algemeen

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan is je partner automatisch medehuurder. Wil je graag zijn naam in onze administratie laten registeren, stuur dan het bewijs van je huwelijk of geregistreerd partnerschap naar ons toe.

Als je geen echtgenoot of geregistreerd partner bent en inwoont bij een huurder, dan word je niet beschouwd als medehuurder. Je kunt wel onder bepaalde omstandigheden medehuurder worden. Aan de volgende voorwaarden moet in ieder geval worden voldaan:

 • Je moet ten minste twee jaren je hoofdverblijf in de woning hebben gehad. Dit moet aangetoond worden met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente;
 • Je moet samen met de huurder een gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit kan aangetoond worden met bijvoorbeeld een samenlevingscontract, een bankrekening op gezamenlijke namen of verzekeringspapieren die op beide namen staan;
 • Je moet voldoende inkomen hebben om aan de huurverplichtingen te voldoen;
 • Je mag het medehuurderschap niet aanvragen met de bedoeling dat je op korte termijn de enige huurder van de woning wordt.

Je kan medehuurderschap aanvragen met behulp van het aanvraagformulier medehuurderschap. Als wij dit verzoek goedkeuren, is uw partner medehuurder. Uw partner heeft dan dezelfde rechten en plichten in relatie tot de huurwoning als u.

Hoe kan ik medehuurder worden?

Algemeen

1. U vult het aanvraagformulier medehuurderschap in.

2. Uw partner en u plaatsen een handtekening op het aanvraagformulier. Het is namelijk belangrijk dat u en uw partner beide instemmen met de aanvraag voor medehuurderschap.

3. U voegt een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente bevolkingsregister, een kopie van uw en/of bankrekening, een gezamenlijke verzekering of een samenlevingscontract toe. Op het uittreksel van de BRP moet de woongeschiedenis staan, en het aantal geregistreerde personen op het huidige adres. Dit document mag niet ouder zijn dan drie maanden. Uit de aangeleverde documenten moet blijken dat u en uw partner minimaal twee jaar op hetzelfde adres een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren.

4. U voegt de inkomensgegevens van de aanvrager medehuurderschap (partner die medehuurder wil worden) toe. Dit kunt u doen door één van de volgende formulieren mee te sturen:

 • een inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB60 formulier) van het meest recente jaar.
 • 3 recente maandspecificaties van uw inkomen (loon of uitkering).
 • bij inkomen uit een eigen bedrijf: een verklaring van een accountant. Daarin staat het gemiddelde bruto maandinkomen en de inkomensgegevens van het vorige kalenderjaar.

5. U voegt een geldige identiteitsbewijzens toe van de hoofdhuurder en degene die medehuurderschap aanvraagt..

6. U kunt de administratiekosten (€ 45,-) aan ons overmaken of betalen via een betaallink die wij u kunnen toesturen. 

7. Wij nemen uw aanvraag tot medehuurderschap in behandeling zodra wij de administratiekosten hebben ontvangen. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren die voorzien zijn van alle benodigde documenten, nemen wij in behandeling.

Wat gebeurt er als de hoofdhuurder vertrekt?

Algemeen

Als de hoofd- of medehuurder vertrekt, horen wij dat graag van u. Hij of zij dient in dat geval schriftelijk afstand te doen van zijn of haar rechten en plichten. Dat kan via een afstands- en akkoordverklaring.

Wanneer de hoofdhuurder vertrekt, kunt u alleen in de woning blijven wonen als u voldoet aan de hier onder genoemde voorwaarden:

 • U heeft destijds het medehuurderschap via een officiële aanvraag geregeld (heeft een bewijs van medehuurderschap van ons ontvangen) of u bent getrouwd met de hoofdhuurder of u kunt geregistreerd partnerschap met hem/haar aantonen.
 • U kunt bij Dudok Wonen aantonen dat de huurwoning onafgebroken uw hoofdverblijf is geweest vanaf het moment dat u de status van medehuurder kreeg (u kunt dit aantonen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente, een kopie van de en/of bankrekening, gezamenlijke verzekeringen of een samenlevingscontract). Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, bent u automatisch medehuurder.
 • Als u geen medehuurderschap heeft aangevraagd of nog niet heeft kunnen aanvragen, dan heeft u geen recht op de woning en kunt u niet in de huurwoning blijven wonen. 

Kan ik medehuurder worden met (één van) mijn ouder(s) of ander familielid?

Algemeen

Nee, meestal kan dit niet. Met een familielid heeft u geen duurzame gemeenschappelijke huishouding.  Ook niet met een vader of moeder. De wet gaat ervan uit dat kinderen het ouderlijk huis op een gegeven moment verlaten.

In de volgende situaties kunt u soms wel medehuurder worden:

 • U bent 35 jaar of ouder en u woonde altijd thuis bij uw ouders.
 • U woont al lange tijd bij uw ouders of familieleden om ze te verzorgen. En dit is noodzakelijk.
 • Eén van u heeft een handicap en heeft zorg nodig.

De verhuurder kijkt voor iedere situatie of iemand medehuurder mag worden of niet.

Denkt u dat u medehuurder kunt worden? Stuur dan een aanvraag voor medehuurderschap in en leg uw situatie daarin uit. En voeg bewijsstukken toe.

Mijn partner is overleden. Kan ik in de woning blijven?

Algemeen

Gecondoleerd met uw verlies. Wij begrijpen dat u graag wilt weten of u als huurder in de woning kunt blijven wonen.

Als uw partner is overleden, bent u in sommige gevallen volgens de wet automatisch de enige huurder. Dit is het geval als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of als u al als (mede)huurder op het contract staat. Is uw partner overleden, laat ons dit weten via een brief of e-mail. Doe daar een kopie van de overlijdensakte bij. Vergeet niet deze brief te ondertekenen.

Let op! Bent u bij ons als huurder nog niet bekend, maar staat u wel op de overlijdensakte als gehuwde partner, doe er dan een recent uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) van u bij.

Als u bij ons niet bekend bent als huurder en u staat niet op de overlijdensakte als partner, dan bent u niet automatisch de enige huurder. U kunt huurderschap aanvragen. Vul het aanvraagformulier medehuurderschap bij overlijden in en voeg daar de gevraagde documenten aan toe. De documenten die wij van u nodig hebben, vindt u op het aanvraagformulier.

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Als de aanvraag niet compleet is, nemen wij contact met u op. Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, wordt het huurcontract beëindigd. Wij spreken dan samen met u de einddatum van het huurcontract af.