algemene ruimte

Als u in een portiek, flat of aan een galerij woont, dan heeft u een gezamenlijke entree met andere bewoners van het woongebouw. Deze gezamenlijke entree, het trappenhuis, de lift, de (bergings)gangen en de galerij noemen we gemeenschappelijke of algemene ruimten. Samen met alle bewoners die gebruik maken van deze ruimten bent u verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden.

Meestal is de schoonmaak geregeld via een schoonmaakbedrijf. In dat geval betaalt u hiervoor in de servicekosten van uw huurprijs. Is dit nog niet het geval, neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

De algemene ruimten moeten schoon, netjes en leeg blijven. De doorgang mag niet belemmerd worden en (nood)uitgangen mogen niet geblokkeerd worden. U mag deze ruimten niet gebruiken om spullen neer te zetten, uw fiets (tijdelijk) te stallen of rommel neer te gooien. Ook mag u zonder onze toestemming niets aan de muren hangen of planten neerzetten. Wilt u het gezelliger maken? Neem dan contact op met de bewonerscommissie zodat we gezamenlijk de mogelijkheden kunnen bespreken.

Onze complexbeheerders houden regelmatig toezicht op de algemene ruimten. Als zij constateren dat u hier spullen, rommel of andere zaken zonder toestemming neerzet, dan wordt u hierop aangesproken. Indien de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, kan dit leiden tot boetes, kosten voor het weghalen (en eventuele opslag) of zelfs tot een juridische procedure. Constateert u dat uw buren de algemene ruimten vervuilen? Spreek ze erop aan! Of meld het aan onze complexbeheerder.

Woonafspraken