Oplevering eerste duurzame en circulaire mutatiewoning

Hilversum ­­­­­– Half april is de eerste mutatiewoning van Dudok Wonen duurzaam en circulair opgeleverd. Het gaat om een leegstaande huurwoning aan de Juliusstraat in Hilversum. De maatregelen die zijn gedaan om de woning weer klaar te maken voor de volgende huurder zijn zo co2-neutraal mogelijk uitgevoerd. De woning is een proefwoning en de aanpak een pilot. De resultaten worden de komende tijd samen met de huurder nauwkeurig in de gaten gehouden.

 

 

v.l.n.r. Hendrik Kemphorst, Tomas Schietecat, Johan van de Bunt, Thijs van Brug en Menno van de Steeg

CO2-neutraal
Dudok Wonen wil een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Sinds 2019 worden hiervoor stappen gezet door woningen te isoleren en structureel bewoners te stimuleren tot duurzaam woongedrag. Na het aanpakken van energiebesparende maatregelen, onderzoekt Dudok Wonen nu hoe zo duurzaam mogelijk met materiaal om te gaan bij onderhoudswerkzaamheden. Dit doet Dudok Wonen samen met de gebiedsaannemer Van der Leij, Intersell en Alba Concepts.

 Stappen van circulariteit
De verduurzaming gaat volgens het zogenoemde  10R circulariteitsmodel. Dit model geeft de te nemen stappen van circulariteit aan die drie doelen leiden:

  • De woning slimmer gebruiken of maken
  • De levensduur van de woning en alle onderdelen erin verlengen
  • Materialen nuttig toepassen

Pilotwoning
De woning is voorzien van duurzame installaties, zoals meerdere warmteterugwinsystemen en een hybride warmtepomp. De keuken en badkamer zijn voorzien van demonteerbare panelen en hergebruikt sanitair. Voor bouwmateriaal zoals gipsplaten, cement en verf is gekozen voor een zo duurzaam en ecologisch mogelijke variant. Deurbeslag en wandpanelen zijn allemaal hergebruikt. Plinten en radiatoren zijn niet vervangen maar opgeknapt. In de oude schoorsteenmantel is nu een warmteterugwinsysteem voor de douche geplaatst; het koude aanvoerwater wordt hierdoor verwarmd met het warme afvoerwater. 

Overige duurzaamheidsaspecten
Er wordt niet alleen gekeken naar de duurzaamheid van het materiaal zelf maar naar alles wat erbij komt kijken om het in de woning te krijgen. Zo komen de leveranciers uit de buurt en wordt het materiaal geleverd door een elektrische vrachtwagen. Naast materiaal wordt er ook gekeken naar groen en water. Zo is in de tuin de mooie grote boom behouden zijn er tegels verwijderd en is er groen geplaatst, voor de biodiversiteit en een betere hemelwaterafvoer. Ook is er een regenton geplaatst om het hemelwater via het dak op te vangen en de tuin bij droogte van water te kunnen voorzien. Er is een sedumdak en er zijn voorbereidingen getroffen voor het aansluiten van zonnepanelen.

Doorkijk
Dudok Wonen wil de komende jaren alle mutatiewoningen duurzaam en circulair maken. Zodra de nieuwe huurders hun intrek nemen in de pilotwoning aan de Juliuslaan, wordt zorgvuldig bekeken of alles naar wens is en voldoet aan de basiskwaliteit zoals Dudok Wonen die voor ogen heeft. Bij een positief resultaat wordt de aanpak verder uitgerold op de rest van het bezit.