Neeke Eijsbroek, nieuw lid RvC, stelt zich voor

Neeke Eijsbroek is sinds april lid van de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen. We stelden haar een aantal kennismakingsvragen. 

Wie ben je en wat is je ervaring in de corporatiesector?
Even voorstellen: Neeke Eijsbroek, moeder van een zoon van 9 en samenwonend. Mijn opa was stedenbouwkundige, hij gaf me de passie voor bouwkunst, de gebouwde omgeving mee. Al vroeg leerde ik het erfgoed van de architect Dudok kennen.
Eerder heb ik ervaring opgedaan met governance, waaronder als lid van een Raad van Commissarissen van woningcorporatie Parteon, waarin ik op voordracht van de OR benoemd ben. In de provincie Utrecht had ik als Statenlid Wonen en Ruimtelijke Ordening in mijn portefeuille.

Wat is je ervaring in het sociaal domein?
Mijn ervaring in het sociaal domein deed ik in eerste instantie op als zelfstandig psycholoog en als adviseur bij organisatieadviesbureaus, met opdrachten voor sociale werkvoorzieningen, het UWV, ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Bij de gemeenten Rotterdam en Amsterdam adviseerde ik erna als programmamanager L&D en kwartiermaker over beleidsvorming en implementatie in onder meer het sociaal domein. Met aandacht voor blinde vlekken in het preventieve beleid en verbetermogelijkheden in de samenwerking van jeugdhulp, onderwijs, zorg en welzijn in de praktijk. Bijvoorbeeld in Rotterdam Zuid.

In mijn huidige functie als programmamanager bij de gemeente Amsterdam richt ik me op de bestuursopdracht, het doorontwikkelen en leren van het opgavegericht werken in de gebieden. Hierbij gaat het om complexe en veranderlijke maatschappelijke vraagstukken die om een antwoord vragen, samen met partijen die daarvoor nodig zijn. Denk daarbij aan kansenongelijkheid, verantwoorde groei en een vitale en gezonde stad. Ernaast ben ik RvC-lid bij het werk-leerbedrijf Tomingroep.

Waarom heb je gekozen voor een lidmaatschap van de RvC bij Dudok Wonen?
Dudok Wonen zocht een commissaris op voordracht van de HBV. Ik vind het belangrijk om me als huurderscommissaris in te zetten voor mensen met bescheiden inkomens zodat zij goed kunnen wonen in een leefbare omgeving. Dat is essentieel. In de woon- en energiecrisis, met de hoge inflatie, is dat voor steeds minder mensen vanzelfsprekend.

Het spreekt me aan dat Dudok Wonen werkt vanuit een positief mensbeeld dat uitgaat van de eigen kracht van mensen. Tegelijkertijd is er een groeiende groep van mensen met meerdere complexe problemen zoals vereenzaming, mentale gezondheid en armoede. Dit vraagt om een betere samenwerking met partijen in de gezondheidszorg, welzijn, schuldhulpverlening en gemeenten.

Ik ben gemotiveerd om met de HBV uit te wisselen over gespreksonderwerpen en zorgen en deze bij de organisatie terug te leggen. Daarbij als tussenpersoon mee te denken over ambitieuze, passende oplossingen. Opgegroeid in Hilversum, door het later wonen en werken in de omgeving Gooi- en Vechtstreek, heb ik er lokale kennis opgedaan en ervaring met maatschappelijke vraagstukken opgebouwd.

Wat zie je als de belangrijkste uitdagingen voor Dudok Wonen?
De populariteit van het wonen in de regio Gooi- en Vechtstreek en Almere neemt toe. Het streven naar meer betaalbare, goede een duurzame woningen in leefbare wijken, voor (toekomstige) woningzoekenden, mensen die huren en met een sociaal kooparrangement, staat onder druk. Er zijn niet veel uitbreidingslocaties.

De implementatie van de nieuwe strategie van Dudok Wonen vraagt om focus. Hoe blijf je een toegankelijke regio, door nieuwbouw en doorstroming? Hoe zorg je voor toekomstbestendige woningen en passende dienstverlening? Ernaast voor veerkrachtige wijken, door samenwerken met bewoners en partners in de wijk? Ook voor een efficiënt werkende organisatie vanuit de menselijke maat?

Het bewaken van de balans tussen wat maatschappelijk nodig is en financieel rendement, vraagt continu aandacht.

Wat is jouw specialisme en wat voeg je toe aan de huidige RvC?
Als psycholoog ben ik gespecialiseerd in organisatieontwikkeling, verander- en gedragskunde. Met de aandachtsgebieden strategie, leiderschap, human resource management en participatievraagstukken. Mijn kennis en ervaring in commerciële, overheids-/maatschappelijke en netwerkorganisaties neem ik mee. Daarnaast mijn politiek-bestuurlijke expertise op regionaal en lokaal niveau.

Als huurdercommissaris, contactpersoon voor de werkgroep(en) van de ondernemersraad naast Willem van Leeuwen, heb ik contact over de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, zo ook de ´zachte´ informatie. Die zal ik vanuit mijn rol bespreekbaar maken in RvC-vergaderingen als dat aan de orde is.

Wil je de medewerkers van Dudok Wonen alvast iets meegeven?
“Geloof in de kracht van organisaties als Dudok Wonen in het maatschappelijke middenveld van wonen, welzijn en zorg, publieke omroepen, en dergelijke”. 

Uitvoering en beleid verdienen evenveel liefde en aandacht. Met gevoel voor mensen en verstand van zaken het goede doen vanuit een wendbare en financieel gezond blijvende organisatie is bepalend voor succes. Vakbekwaam en betrokken werken betekent investeren in je talent en persoonlijk functioneren, je team en je organisatie. Onmisbaar is ook een sterke verbinding met bewoners en netwerkpartners. Om zo elkaars kracht naar boven te halen.

Ik vind het van belang om de organisatie, elkaar beter te leren kennen door onder andere kennismakingsgesprekken tijdens het onboardingsprogramma, werkbezoeken en afspraken met de HBV.