Alle bewoners van de Van Speijkflat willen verduurzamen

UNIEKE MIJLPAAL

Woningcorporatie Dudok Wonen heeft een mijlpaal te pakken. Niet eerder was er volledige instemming van bewoners voor het opknappen van een gebouw. Nu dit is gerealiseerd voor de Van Speijkflat in Hilversum, kijken betrokkenen met trots terug op een succesvolle samenwerking en positief vooruit op wat gaat komen.

Bewonersinstemming
Als een woningcorporatie werkzaamheden wil uitvoeren aan een gebouw of woning, zoals opknappen, verbeteren of verduurzamen, moet een ruime meerderheid van de bewoners (meer dan 70%) daarmee instemmen. Dat is vastgelegd in de wet. Het verkrijgen van instemming is niet altijd makkelijk. Des te groter is de mijlpaal die Dudok Wonen bereikte: maar liefst 100% instemming voor het renovatie- en verduurzamingsplan van de zogeheten ‘Van Speijkflat’ in Hilversum.

Van Speijkflat
Dudok Wonen start binnenkort met de uitvoering van de verduurzaming en het renoveren van de 54 woningen. De werkzaamheden worden door VIOS Bouw uitgevoerd. Alle kozijnen worden vervangen en voorzien van HR++ glas. Ook worden de gevels en begane grond geïsoleerd en de ventilatie verbeterd. De bewoners zullen energiezuiniger en comfortabeler gaan wonen. Als de keuken of badkamer aan vervanging toe is, worden die ook meegenomen, maar alleen als bewoners dat zelf willen. Verder wordt het interieur van de entree en gangen vernieuwd. Ook wordt de buitenkant van het gebouw verfraaid, waardoor deze beter aansluit bij de nieuwbouw in het gebied. Daar realiseert Dudok Wonen namelijk Nieuw Zuid Hilversum, een groene en toekomstbestendige nieuwe wijk. Modelwoning
In een modelwoning konden bewoners zien uit welke materialen ze straks kunnen kiezen, zoals een keukenblad, kastjes, grepen en tegels. Ook was er uitleg over het nieuwe ventilatiesysteem. Bij het zogeheten ClimaRad-systeem zuigt de radiator verse lucht van buiten en verwarmt deze eerst voordat het de woonkamer in komt. “Het gaat erom dat het warm wordt in huis”, zegt projectleider Dudok Wonen Majolein Ruiter. Bewoners hebben eerder aangegeven dat de woningen tochtig en koud waren. “We hebben goed geluisterd en willen dit project echt in samenwerking met de bewoners realiseren.”

De weg er naartoe
Die samenwerking startte eind 2019. Kor Feenstra, adviseur Woonzaken bij Dudok Wonen:. “In plaats van zelf plannen te maken, zijn we direct naar de bewoners gestapt. We besloten een klankbordgroep op te richten met daarin vijf bewoners van het gebouw. In de jaren die volgden zijn alle stappen gezamenlijk met de klankbordgroep gezet. Van het versturen van informatiebrieven tot het maken van een renovatie- en verduurzamingsplan en de selectie van een aannemer. Zowel de wensen en ideeën van ons als corporatie, als die van de bewoners hebben een plek gekregen in het totale project.”

Klankbordgroep
André Kerkhof is bewoner en deelnemer van de klankbordgroep. Hij prijst de manier van aanbesteden: “Tot mijn verbazing koos Dudok Wonen er niet voor om een volledig uitgewerkt bestek te overhandigen aan de aannemer, maar om te werken met een globale omschrijving. Daarna vormden Dudok Wonen en VIOS Bouw een bouwteam, waarin ze in gezamenlijkheid toewerkten naar het beste eindresultaat. Dat zie je niet vaak.” Over de samenwerking met Dudok Wonen spreekt André van een “volledig transparant proces, waarin wij als bewoners nadrukkelijk centraal stonden.”

Oplevering
De planning is dat alle woningen vóór kerst 2021 klaar zijn. Het werk aan de trappenhuizen, gangen en entree is eind maart 2022 klaar. Alle bewoners krijgen tijdig een planning en de bewonersbegeleider en uitvoerder  van VIOS controleren persoonlijk of bewoners er ook daadwerkelijk klaar voor zijn. Het werk wordt na afloop gecontroleerd en desgewenst krijgen bewoners nadere uitleg over bijvoorbeeld het nieuwe ventilatiesysteem.