huurverlaging

Er zijn een aantal situaties waarin je huurverlaging kunt aanvragen. Deze gelden alleen als je in een sociale huurwoning woont:

 • Jouw inkomen is gedaald en je kan huurtoeslag krijgen, maar jouw huur is te hoog voor huurtoeslag.
 • Jouw inkomen is gedaald en je had vorig jaar (of het jaar ervoor) een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wanneer je om huurverlaging vraagt via dit formulier, stuur dan het volgende mee:

 • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar je woont. Op dit uittreksel moet staan hoeveel personen op jouw adres wonen. Ook de namen en de leeftijden van deze personen moeten op dit uittreksel staan. 
 • Bewijzen van het bruto inkomen van jezelf, jouw partner en eventueel inwonende personen. Behalve inwonende kinderen tot 23 jaar. Bijvoorbeeld:
  - Inkomensverklaring van de Belastingdienst;
  - Inkomensvaststelling van de Belastingdienst;
  - Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van 3 opeenvolgende maanden;
  - Een verklaring van een boekhouder wanneer je zzp’er bent.

Je kunt je aanvraag mailen naar info@dudokwonen.nl. Uiteraard mag dit ook per post naar Postbus 1854, 1200 BW, Hilversum. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de huur 2 maanden na jouw verzoek verlaagd. Meer informatie hierover vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Elk jaar krijg je van ons een brief met een huurverhogingsvoorstel voor het komende jaar. In deze brief kun je lezen of je deze extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging hebt gehad.

Eenmalige huurverlaging 2024
Er geldt tot 1 januari 2025 een regeling 'Eenmalige Huurverlaging' voor huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van het bestaansminimum. Bekijk deze pagina voor meer informatie.