Huisbewaring

Wat is huisbewaring?
Bij een huisbewaring laat je iemand tijdelijk in jouw huis wonen wanneer je een langere tijd weg bent. Bijvoorbeeld vanwege een reis, een studie, een baan of wanneer je gaat proefsamenwonen. Je moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan ons.

Wij geven niet vanzelfsprekend toestemming maar wegen dit zorgvuldig af. Je bent als (hoofd)huurder verplicht om jouw hoofdverblijf in de woning te hebben. Zo staat dat in jouw huurovereenkomst. Huisbewaarderschap is geen standaard recht. We bekijken dit daarom per situatie.

Overweeg je huisbewaarderschap? Lees dan de folder 'Huisbewaring'. Vervolgens kun je contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer: 035 646 16 00. Je ontvangt dan eventueel een aanvraagformulier huisbewaarderschap.

Wat zijn de voorwaarden voor huisbewaarderschap?

  • Je regelt zelf een huisbewaarder.
  • Je kunt een goede reden aantonen voor het huisbewaarderschap (werk in het buitenland, langdurige reis, samenwonen etc.).
  • De door jou aangewezen huisbewaarder is ouder dan 18 jaar.
  • Je blijft als (hoofd)huurder verantwoordelijk voor de woning, de (tijdige) huurbetalingen en het voorkomen van overlast door de huisbewaarder.
  • De huisbewaarder beschikt niet over een zelfstandige woning in het Gooi (althans die woning mag niet leeg achterblijven).
  • Je ondertekent samen met de huisbewaarder en ons (Dudok Wonen) een overeenkomst. Een door jou ondertekende huuropzegging wordt aan het contract vastgehecht en maakt onderdeel uit van de huisbewaringsovereenkomst. Deze huuropzegging wordt vernietigd als je tijdig terugkeert in de woning. Om jouw terugkeer te melden, kom je persoonlijk langs op ons kantoor. Bel je wel even van tevoren (035 646 16 00)?
  • Jij als huurder betaalt administratiekosten (€ 45) voor bovengenoemd contract voordat je de overeenkomst ondertekent.
  • De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap.