Huisbewaring

U kunt iemand tijdelijk in uw huis laten wonen als u langere tijd weg bent, bijvoorbeeld vanwege: een reis; een studie; een baan; op proef samenwonen. Dit noemen we huisbewaring. U moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan Dudok Wonen.

Veel gevraagd over Huisbewaring

Waarom zijn er zoveel voorwaarden voor huisbewaarderschap?

Algemeen

Dudok Wonen gaat zorgvuldig om met haar huurwoningen en wil weten wie er in de woningen woont. Daarom verlangen wij dat u een huuropzegging ondertekent voor het geval u definitief niet terug keert in de woning. Deze huuropzegging wordt vernietigd als u tijdig terugkeert in de woning. Om uw terugkeer te melden, komt u persoonlijk langs op ons kantoor. Belt u wel even van te voren? Dan kunt u direct een afspraak maken met de medewerker Woonzaken voor het vernietigen van de huuropzegging.

Heeft mijn huisbewaarder nog recht op de woning?

Algemeen

De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap.

Wilt u meer informatie? Kijk dan in onze folder 'Huisbewaring' of neem contact op met een medewerker van de afdeling Woonzaken via 035 646 16 00.

Ik ben voor langere tijd niet in mijn huis aanwezig. Kan ik iemand op mijn huis laten passen?

Algemeen

Uw woning met onze toestemming tijdelijk aan een ander in gebruik geven, noemen we huisbewaarderschap. Overweegt u huisbewaarderschap? Lees dan de folder 'Huisbewaring'. Vervolgens kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers van de afdeling Woonzaken via het algemene telefoonnummer: 035 646 16 00. Hij of zij kan u dan eventueel een aanvraagformulier huisbewaarderschap toesturen.

Wat zijn de voorwaarden voor huisbewaarderschap?

Algemeen

  • U regelt zelf een huisbewaarder.
  • U kunt een goede reden aantonen voor het huisbewaarderschap (werk in het buitenland, langdurige reis, samenwonen etc.).
  • De door u aangewezen huisbewaarder is ouder dan 18 jaar.
  • U blijft als (hoofd)huurder verantwoordelijk voor de woning, de (tijdige) huurbetalingen en het voorkomen van overlast door de huisbewaarder.
  • De huisbewaarder beschikt niet over een zelfstandige woning in het Gooi (althans die woning mag niet leeg achterblijven).
  • U ondertekent samen met de huisbewaarder en Dudok Wonen een overeenkomst. Een door u ondertekende huuropzegging wordt aan het contract vastgehecht en maakt onderdeel uit van de huisbewaringsovereenkomst.
  • U als huurder betaalt administratiekosten (€ 45,-) voor bovengenoemd contract voordat u de overeenkomst ondertekent.

Krijg ik altijd toestemming voor huisbewaarderschap?

Algemeen

Nee, wij geven niet vanzelfsprekend toestemming maar wegen dit zorgvuldig af. U bent als (hoofd)huurder verplicht om uw hoofdverblijf in de woning te hebben. Zo staat dat in uw huurovereenkomst. Huisbewaarderschap is geen standaard recht. We bekijken dit daarom per situatie.