huurdersbelangenvereniging

De huurdersbelangenvereniging (HBV) is de overkoepelende organisatie voor alle huurders, die woonruimte huren van Dudok Wonen. Zij vormt het permanente overlegorgaan met Dudok Wonen om de belangen te behartigen van de huurders van Dudok Wonen.

De HBV is een vereniging, waar u gratis lid van kunt worden om actiever deel te nemen aan het overleg, mocht u nog geen lid zijn. Het door u gekozen bestuur van de HBV bestaat uit vrijwilligers met ieder een eigen taakgebied.

De HBV wil ook duidelijk zijn in wat zij niet is. Zij is bijvoorbeeld geen bewonerscommissie, maar wil wel graag behulpzaam zijn als u er een wilt oprichten om direct gesprekspartner te kunnen zijn van Dudok Wonen namens uw wooncomplex.

Voor meer informatie, kijk op de website van de HBV