huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke landelijke organisatie die ingeschakeld kan worden bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld over de huurprijs, het onderhoud en de servicekosten van woningen. Heb je met ons een probleem waar je niet uitkomt? Uiteraard willen we dit graag eerst met je proberen op te lossen. Komen we er niet uit? Dan kan de Huurcommissie ingeschakeld worden. Via de huurcommissie kun je jouw geschil zelf aanmelden of kun je terecht voor vragen.

Ben je het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Je kunt dan de zaak voorleggen aan de rechter. Dit moet wel binnen acht weken na verzending van de uitspraak van de Huurcommissie. Na deze acht weken is de uitspraak van de Huurcommissie bindend voor beide partijen.