huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke landelijke organisatie, die uitspraak doet bij geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud en servicekosten van woningen. Uiteraard willen we graag eerst het probleem met u proberen op te lossen. Komen we er niet uit? Dan kan de huurcommissie ingeschakeld worden.

Veel gevraagd over huurcommissie

Hoe kan ik contact opnemen met de Huurcommissie?

Algemeen

De huurcommissie is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur via telefoonnummer 1400 of via het contactformulier op de website van Rijksoverheid..

Hier kunt u terecht met algemene vragen over over huurverhoging, huurprijs, het onderhoud van de woning, de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen. Voor lopende procedures staat het juiste telefoonnummer op de correspondentie van de Huurcommissie. De Huurcommissie beschikt ook over een website: Huurcommissie.

Het postadres van de Huurcommissie is:
Postbus 16495,
2500BL DEN HAAG

Bij wie moet ik zijn als ik het niet eens ben met de uitspraak van de huurcommissie?

Algemeen

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen. Dit moet wel binnen acht weken na verzending van de uitspraak van de Huurcommissie. Na deze acht weken is de uitspraak van de Huurcommissie bindend voor beide partijen.