Bijkoop en afkoop Kopen naar Wens

Als u een Kopen naar Wens contract heeft, kunt u eenmaal per jaar een deel van de uitgestelde betaling voldoen. Dit wordt ook wel bijkopen genoemd. In uw koopovereenkomst staat welke Algemene Bepalingen voor u van toepassing zijn.

Algemene Bepalingen Sociale Koop 2006 | Algemene Bepalingen Kopen naar Wens 2011

Jaarlijks kunt u vóór 1 juli een bedrag van minimaal €1000,- bijkopen. Wilt u hier gebruik van maken? Maak dan het bedrag dat u wilt storten over naar rekeningnummer: NL 64 BNGH 0285 1345 82. Belangrijk: vermeld bij omschrijving altijd de volgende gegevens: 'bijkoop en uw adres'. 

Algemene Bepalingen Kopen naar Wens 2015

U kunt jaarlijks een bedrag van minimaal €1000,- bijkopen. Wilt u hier gebruik van maken? Maak dan het bedrag dat u wilt storten over naar rekeningnummer: NL 64 BNGH 0285 1345 82. Belangrijk: vermeld bij omschrijving altijd de volgende gegevens: 'bijkoop en uw adres'.  

Algemene Bepalingen Kopen naar Wens 2022

U kunt eenmaal per jaar een deel van de uitgestelde betaling voldoen, tot maximaal 90% van de oorspronkelijke uitgestelde betaling. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met de afdeling Huur & Koop, telefonisch bereikbaar via 035 646 16 00 (keuze 3) of per mail via koopvrijesector@dudokwonen.nl. Hou er rekening mee dat u uw woning op uw kosten moet laten taxeren.