Missie

Voor ons doet iedereen mee. 

We zijn een maatschappelijke huisvester actief in de regio Gooi en Vechtstreek. We bieden betaalbare en kwalitatief goede woningen in een prettige leefomgeving aan mensen met een laag en midden inkomen voor vandaag en morgen. Onze dienstverlening stemmen we af op wat mensen zelf en samen met anderen kunnen. 

Dudok Wonen heeft een strategie waarin vier strategieën staan omschreven voor de komende jaren:

  • Een toegankelijke regio door nieuwbouw en doorstroming.
  • Betrouwbaar in wonen door toekomstige woningen en passende dienstverlening
  • Veerkrachtige wijken door samenwerken met bewoners en partners in de wijk.
  • Daadkrachtige organisatie door procesmatig te werken vanuit de menselijke maat.

Meer weten over de strategie van Dudok Wonen of wat onze maatschappelijke prestaties zijn? Lees dan de Strategie 2023+of het volkshuisvestelijk jaarverslag.