Jaarverslag en jaarrekening Dudok Wonen

Jaarverslag en jaarrekening 2022


Dudok Wonen vindt dat iedereen mag meedoen in de samenleving. Ook mensen die steun nodig hebben om aan een huis te komen. We bieden mensen met lage en middeninkomens in de regio Gooi en Vechtstreek kansen op een huis dat bij ze past. We geloven daarbij in de eigen kracht van bewoners.

In 2022 konden we onze bewoners woonruimte bieden in een wereld die volop in beweging is. Al een paar jaar hebben we te maken met de wooncrisis. In 2022 kwam daar de oorlog in Oekraïne bij. De energiecrisis en inflatie raakt onze huurders hard in de portemonnee. Onze medewerkers deden er alles aan om bewoners te ondersteunen. Daarbij hebben we drie principes: we gaan uit van eigen kracht, we denken in mogelijkheden en we zijn betrouwbaar. Lees hieronder meer onder ons jaarverslag & jaarrekening 2022 en onze plannen in 2023+.

Soms maken we een uitzondering op de regels. Want niet alle mensen en alle situaties zijn gelijk. We bieden daarom maatwerk in wonen. En soms helpen we bewoners met het maatwerkbudget, in 2022 is het 22 keer ingezet. In onze regio zien we een stijging van het aantal kwetsbare bewoners en woningzoekenden. In 2022 kregen we ruim 4700 meldingen binnen over sociaal beheer, leefbaarheid en complexbeheer.

Bewoners spelen zélf een rol in de oplossing. Onze medewerkers adviseren en denken mee als dat nodig is.
Lees meer >>

We werken vóór mensen en mét mensen. Deze mensen geven we graag invloed op onze plannen en besluiten. Daarom hebben we veel overleg: met de Huurders Belangen Vereniging (HBV), bewonerscommissies en huurders, gemeenten en de regio Gooi en Vechtstreek. En we werkten aan de uitvoering van het Regionaal Woonakkoord, dat we in 2021 sloten met alle woning-corporaties en gemeenten in de regio en Provincie Noord-Holland. Met onze medewerkers praten we over wat goed gaat en beter kan in onze organisatie, onder meer via de Ondernemersraad.
Lees meer >>

Een leefbare aarde voor deze generatie én generaties in de toekomst: daar dragen we graag aan bij. Uiterlijk in 2050 zijn al onze woningen daarom CO2-neutraal. We hopen dit doel zelfs al in 2030 te bereiken. En daarom werkten we ook in 2022 aan verduurzaming. Omdat we een hart hebben voor het klimaat. Omdat een duurzaam huis nóg belangrijker werd voor onze huurders vanwege de gestegen energieprijzen. In 2022 zijn er 254 woningen verduurzaamd.
Lees meer >>

Onze bewoners aan betaalbare huizen helpen. Dat is waar het ons om draait. Wat is er nodig de komende jaren?

Verduurzaming. Hierdoor versnellen wij de CO2-reductie en dragen we bij aan lagere energielasten voor bewoners. Want we willen niet alleen verduurzamen, maar ook veel nieuwe huizen bouwen. En dat vraagt om een scherpe financiële sturing. Hoe we dat gaan doen staat ook in de nieuwe strategie.
Lees meer >>

In 2022 gingen we in gesprek met medewerkers, bewoners en stakeholders. Dit leidde tot
‘het verhaal van Dudok Wonen’: waar komen we vandaan, wat is belangrijk voor ons en waar gaan we naar toe? Op basis daarvan maakten we een strategie voor de komende 4 jaar, met daarin 4 focuspunten. Hier gaan wij de komende jaren aan werken, samen met bewoners en onze partners. Lees meer >>

Jaarverslag & jaarrekening 2022

 

Historie jaarverslagen

Klik hieronder om ons jaarverslag van 2021 te lezen.

JAARVERSLAG 2021

Klik hieronder om ons jaarverslag van 2020 te lezen.

JAARVERSLAG 2020

Klik hieronder om ons jaarverslag 2019 te lezen.

JAARVERSLAG 2019