Eenmalige huurverlaging voor deel van de huurders in 2023

Huurders met een sociaal huurcontract en een laag inkomen kunnen in 2023 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor een deel van onze huurders.

We leggen u graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt. Het belangrijkste: als u voldoet aan de voorwaarden dan krijgt u de huurverlaging vanzelf. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.

Komt u in aanmerking?

Of u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging in 2023 hangt af van uw inkomen en uw huurprijs. Als u in aanmerking komt dan ontvangt u in mei 2023 automatisch bericht van ons.

U komt in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging als uw netto huur (kale huur) op dit moment hoger is dan € 575,03 en uw inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum. Deze inkomensgrenzen zijn:

 • Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 23.250 per jaar
 • Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 30.270 per jaar
 • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 24.600 per jaar
 • Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 32.730 per jaar

Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u automatisch bericht van ons

Wij controleren van tevoren of u aan alle voorwaarden voldoet. Dudok Wonen vraagt aan de Belastingdienst bij welke huurder het inkomen over 2021 lager is dan de genoemde inkomensgrenzen. Dit doen we alleen voor huurders die een netto huur hebben die boven de genoemde grens van € 575,03 komen en die in een sociale huurwoning wonen.

Als u in aanmerking komt voor huurverlaging, dan krijgt u van ons automatisch bericht. Uw netto huur wordt dan verlaagd tot € 575,03. Deze huurverlaging wordt niet met terugwerkende kracht berekend, maar gaat in per 1 juli 2023.

Krijgt u geen huurverlaging, maar u denkt dat u hiervoor wel in aanmerking komt?

Het kan zijn dat u geen huurverlaging krijgt, omdat uw inkomen over 2021 hoger is dan de genoemde inkomensgrenzen. Maar ligt uw inkomen in 2022 of uw huidige inkomen wel onder deze grenzen, dan kunt u een verzoek voor huurverlaging naar ons sturen. Dit kan alleen als uw netto huur hoger is dan de eerder genoemde € 575,03 en u een huurcontract heeft op 1 maart 2023. U stuurt dan naar ons op:

 • Inkomensverklaringen over 2022 van alle personen op uw adres met een inkomen, of
 • Kopieën van uw inkomensspecificatie van tenminste 6 aansluitende maanden van alle personen op uw adres met een inkomen, en
 • Een ingevulde en ondertekende verklaring met welke personen u op uw adres woont.

Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, dan wordt uw huur verlaagd uiterlijk 2 maanden na het indienen van uw volledige verzoek. Uw aanvraag moet vóór 1 januari 2025 bij ons binnen zijn.

Goed om te weten

 • Is uw netto huur lager dan € 575,03? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
 • Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders van een kamer of standplaats niet. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning.  
 • De Belastingdienst geeft niet door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
 • De huurverlaging gaat in per 1 juli 2023 of 2 maanden na het indienen van uw volledige verzoek. Tot die datum blijft gewoon de oude huurprijs van kracht.