Dudok Wonen focust op Gooi en Vechtstreek

Woningcorporatie Dudok Wonen en de gemeente Almere hebben in goed overleg en gezamenlijkheid besloten geen nieuwe prestatieafspraken meer te maken. Het complex De Driehoek in Almere Poort blijft Dudok Wonen verhuren en de bouw en verhuur van 22 woningen aan de Kroatiëkade wordt gecontinueerd.

Almere dankt Dudok Wonen voor haar bijdrage; ‘De woningcorporatie heeft de gemeente geholpen toen Almere dat nodig had’, zegt wethouder Froukje de Jonge. Een paar jaar geleden is Dudok Wonen op verzoek van de gemeente naar Almere gekomen om sociale huurwoningen te bouwen. Omdat de andere woningcorporaties in Almere de vraag nu zelf goed op kunnen vangen, brengt Dudok Wonen focus in haar strategie en richt zich weer volledig op de regio Gooi en Vechtstreek.

Jacqueline van Ham, bestuurder Dudok Wonen, is trots op de bijdrage die Dudok Wonen in Almere heeft geleverd. “We hebben het woonconcept In Between Places naar Almere gebracht. Daardoor maken woningzoekenden die tussen wal en schip belanden toch kans op een tijdelijke woning. Ook is het gebouw De Driehoek van hoge architectonische waarde waardoor het een permanente kwaliteitstoevoeging is voor Almere.”

Froukje de Jonge, wethouder Wonen Almere: “Er is waardering voor de samenwerking met woningcorporatie Dudok Wonen, die zich heeft ingezet om de waarden waar we in Almere belang aan hechten, zoals oog voor diversiteit en uitgaan van eigen kracht van mensen, mee te wegen in hun beleid. We hebben respect voor het besluit en begrip voor de keuze van Dudok Wonen om hun activiteiten weer op de basis te richten en te vertrekken uit Almere.”