urgentie

In sommige gevallen geven wij woningzoekenden voorrang op de wachtlijst. We noemen dit urgentie.

 

Veel gevraagd over urgentie

Waar kan ik een toelichting vinden bij het aanvragen van urgentie?

U kunt de ‘toelichting bij het aanvragen van urgentie’, een uitgave van de Regionale Urgentiecommissie, hier lezen: Toelichting Urgentie.

Waar kan ik een urgentieaanvraag formulier vinden?

Op deze site kunt u controleren of u in aanmerking komt voor urgentie. Daar kunt u ook direct uw aanvraag online indienen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

U komt alleen in aanmerking voor een urgentie als er sprake is van een noodsituatie die snel opgelost moet worden ter voorkoming van ernstige schade voor uw welzijn, die rechtstreeks het gevolg is van de woonsituatie. In de huisvestingsverordening hebben de gemeenten daarom negen urgentiecriteria opgenomen in artikel 2.7.

Stel dat ik een urgentie krijg, waar moet ik dan rekening mee houden?

Als u een urgentieverklaring krijgt, krijgt u een profiel mee. In dat profiel staat beschreven op welke woningen u met voorrang kunt reageren. U moet dan denken aan het type woning en het gebied waarin u kunt zoeken. U heeft drie maanden de tijd om op basis van de urgentie via website van WoningNet een woning te zoeken. Na deze drie maanden houdt de urgentie op. De urgentiecommissie bepaalt of u na deze periode eventueel een verlenging van uw urgentie krijgt. Wordt uw urgentie niet verlengd, dan kunt u alleen nog op de reguliere wijze op een woning reageren.

Hoe verloopt de procedure van het verhuren van een woning?

Heeft u een woning gevonden die u graag wilt huren? En voldoet u aan alle criteria? En bent u de enige die heeft gereageerd op deze woning? Dan wijst de verhuurder de woning aan u toe. Zijn er meerdere mensen die op de woning hebben gereageerd? Dan geldt de volgende rangorde voor het toewijzen van de woning (artikel 8W van het 'Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011'): 

Eerste keuze: mensen met een urgentieverklaring
De verhuurder biedt de woning het eerst aan deze persoon aan. Zijn er meerdere mensen die een urgentieverklaring hebben? Dan gaat de woning naar de persoon die het langst een urgentieverklaring heeft.

Tweede keuze: mensen met herhuisvestingsurgentie (artikel 8.2 van het 'Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011' en 3.3 van het 'model Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011')
Dit zijn mensen van wie de vorige huurwoning gesloopt is. Zijn er meerdere herhuisvestingsurgenten? Dan gaat de woning naar de persoon die het langst zo’n verklaring heeft. 

Derde keuze: de overige woningzoekenden
Ook hier geldt dat de persoon met de langste inschrijving voor gaat op de andere woningzoekenden.


Er zijn twee uitzonderingen op deze procedure (artikel 8.4/9 van het Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011):

  1. Sommige woningen zijn voor een bepaalde doelgroep gereserveerd. Zoals bijvoorbeeld jongeren, ouderen of mensen met een zorgbehoefte.
  2. Sommige woningen worden verloot onder jongeren onder 25 jaar. Het gaat om jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Deze woningen zijn maximaal 55 m2 groot.

Voor wie is de regeling?

Stel je bent met spoed op zoek naar een woning, maar je krijgt geen urgentie. Je weet ook dat je via de reguliere inschrijvingen lastig aan een woning komt, bijvoorbeeld doordat je nog niet zo lang staat ingeschreven. Dan kun je meedoen met de spoedzoekregeling. Geen urgentie betekent dat je situatie wel spoed heeft, maar dat er geen sprake is van een noodsituatie. In zo’n geval kun je dus meedoen met de spoedzoekregeling.