zorg / Wmo aanpassingen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen zo veel mogelijk kan meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Veel gevraagd over zorg / Wmo aanpassingen

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan mijn woning worden aangepast?

Algemeen

Heeft u als gevolg van ouderdom of een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? De overheid stimuleert het dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Het is daarom mogelijk om aanpassingen in uw woning aan te laten brengen, bijvoorbeeld:

  • verbreding van deurposten;
  • een traplift;
  • aanpassing aan uw badkamer;
  • aanpassingen aan drempels;

Het aanvragen van deze aanpassingen gaat via de gemeente. Er zijn subsidies mogelijk op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Wat is de Wmo en wat kan deze voor mij betekenen?

Algemeen

De Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Volgens die wet moeten gemeenten zorgen dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarvoor bieden zij hulp en voorzieningen, zoals: vervoersvoorzieningen, sociale begeleiding, hulp bij de huishouding, woningaanpassingen en rolstoelen.

Heeft u een aanpassing nodig door medische redenen? Dat kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag doen. Op www.zorgwijzer.nl leest u hier meer over.

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij Dudok Wonen aanvragen?

Algemeen

Deze voorziening kun je niet meer aanvragen bij het WMO loket van de Gemeente. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Dit betekent dat je deze voorziening op eigen kosten mag aanbrengen. Dudok Wonen en het WMO zijn hierin geen partij. 

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Algemeen

Aanpassingen kosten geld en worden deels of volledig betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het kan dus ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.