Jouw woning zelf aanpassen

Wij geven je alle ruimte om jouw huurhuis eigen te maken. Als je iets wilt veranderen, noemen we dit een 'Zelf Aangebrachte Voorziening' (afgekort ZAV). Voor grote veranderingen moet je eerst onze toestemming vragen. Grote veranderingen zijn bijvoorbeeld: 

 • Het plaatsen van een andere kraan;
 • Het laten maken van een ligbad;
 • Het plaatsen van een dakkapel;
 • Jouw woning isoleren.

Het is beter om nog niet te beginnen met de veranderingen voordat je onze toestemming hebt. Zonder toestemming loop je de kans dat je de aanpassing op eigen kosten moet verwijderen. Als er schade ontstaat, moet je deze ook zelf herstellen en betalen. Heb je al de aanpassing gedaan zonder toestemming? Vraag deze dan alsnog aan. Als je geen toestemming krijgt, moet je de veranderingen verwijderen wanneer je de woning verlaat. 
 
Voor kleine veranderingen heb je geen toestemming nodig. Kleine veranderingen zijn veranderingen die je tijdens een verhuizing gemakkelijk weg kunt halen. Denk hierbij aan een tapijt, gordijnen, verf en behang. Meer informatie over het aanpassen van je huurwoning vind je hier.

Veel gevraagd over Jouw woning zelf aanpassen

Hoe vraag ik toestemming voor een zelf aangebrachte voorziening (ZAV)?

Algemeen

Via mijn Dudok Wonen 

 1. Je vult de aanvraag zelf aangebrachte voorziening volledig in;
 2. Voeg bij de aanvraag jouw werktekeningen of ideeën toe;
 3. Je dient het verzoek in. Binnen 10 werkdagen krijg je een reactie van ons.

Printen en opsturen

 1. Je print het aanvraagformulier uit en vult het formulier volledig in;
 2. Voeg bij de aanvraag jouw werktekeningen of ideeën toe;
 3. Je dient het formulier schriftelijk in via Postbus 1854, 1200 BW, Hilversum;
 4. Je dient het verzoek in. Binnen 10 werkdagen krijg je reactie van ons.

Wanneer krijg ik GEEN toestemming voor een aanpassing in mijn woning?

Algemeen

Er wordt geen toestemming gegeven als de aanpassing:

 • Niet voldoet aan de wet- en regelgeving en/of regels van energiebedrijven;
 • Kan zorgen voor schade, gevaar of overlast voor verhuurder, andere bewoners of andere organisaties of personen;
 • Ervoor zorgt dat de woning of naastliggende woningen minder goed kunnen worden verhuurd. Of als de woning minder waard wordt;
 • Leidt tot wijziging van de bestemming, zoals een bedrijfsruimte of winkel;
 • Ervoor zorgt dat de woningen minder goed beheerd kunnen worden;
 • Niet voldoet aan de bouwverordening en in strijd is met de algemene huurvoorwaarden;
 • Wanneer de aanpassing niet online door middel van een compleet ingevuld formulier is aangevraagd.

Ik heb een verandering aangebracht aan mijn woning. Hoe gaat dat als ik ga verhuizen?

Algemeen

Er zijn twee mogelijkheden:

 • De (verhuur)makelaar beoordeelt of de verandering nog steeds veilig, heel en schoon is. Mede aan de hand daarvan bekijkt hij of de verandering in de woning kan blijven zitten. Dit mag alleen als je vantevoren toestemming aan ons hebt gevraagd voor de aanpassing.
 • Je hebt geen toestemming bij ons aangevraagd/van ons gekregen voor de verandering. De kans bestaat dat je de verandering op eigen kosten ongedaan moet maken en de eventuele schade moet herstellen. De (verhuur)makelaar beoordeelt dit tijdens de voor- en eindcontrole en maakt hierover afspraken met jou.

Krijg ik een vergoeding voor mijn aanpassing als ik ga verhuizen?

Algemeen

Op bladzijde 6 en 7 in de folder zie je voor welke aanpassingen we een vergoeding geven. Het is in elk geval belangrijk dat je toestemming hebt gekregen van ons. Zonder toestemming ontvang je geen vergoeding. Daarnaast moet je aanpassing voldoen aan de regels ‘veilig, heel en schoon’. Je krijgt geen vergoeding meer als de aanpassing 10+ jaar oud is.

Wat is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)? En wat kan de Wmo voor mij betekenen?

Algemeen

De Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Volgens die wet moeten gemeenten zorgen dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarvoor bieden zij hulp en voorzieningen, zoals: vervoersvoorzieningen, sociale begeleiding, hulp bij de huishouding, woningaanpassingen en rolstoelen.

Heb je een aanpassing nodig door medische redenen? Dat kun je bij de gemeente waar je woont een aanvraag doen. Op www.zorgwijzer.nl lees je hier meer over.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

Algemeen

Je kunt een aanvraag indienen bij jouw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning). De aanvraag wordt door het loket beoordeeld. Aanpassingen kosten geld en worden deels of volledig betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het kan dus ook zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft hierover alle informatie.

Wie zorgt er voor het onderhoud en de verzekering van de aanpassing die ikzelf in de woning heb aangebracht?

Algemeen

Dat doet u zelf. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen. Dudok Wonen is alleen verantwoordelijk voor aanpassingen die wij in uw huis hebben laten aanbrengen.

Kan ik een nieuwe badkamer of keuken krijgen?

Algemeen

Wij vervangen een badkamer of keuken niet automatisch. Je kunt met ons contact opnemen als je denkt dat jouw badkamer of keuken versleten is en je een nieuwe wilt. Onze aannemer komt dan bij je langs om te bekijken of jouw badkamer of keuken vervangen moet worden. Je kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur via 035 646 16 00

Ik ga verhuizen. Mag ik de keuken meenemen?

Algemeen

Een keuken hoort bij de woning. Als u zelf een andere keuken aanbrengt in de woning, moet u de keuken van Dudok Wonen bewaren. Bij het verlaten van de woning, moet de keuken van Dudok Wonen weer teruggeplaatst worden in originele staat.

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij Dudok Wonen aanvragen?

Algemeen

Deze voorziening kun je niet meer aanvragen bij het WMO loket van de Gemeente. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Dit betekent dat je deze voorziening op eigen kosten mag aanbrengen. Dudok Wonen en het WMO zijn hierin geen partij. 

Is het mogelijk dat Dudok Wonen voor mij duurzaamheidsmaatregelen realiseert?

Algemeen

Wij kunnen drie veranderingen voor je uitvoeren, mits dat financieel en praktisch mogelijk is. Namelijk het aanbrengen van:

 • Centrale verwarming;
 • Isolatie;
 • Isolatieglas.

Via een huurverhoging betaal je de kosten. Je ontvangt dan geen vergoeding bij vertrek.

Alle overige veranderingen kun je zelf uitvoeren, mits je hiervoor schriftelijke toestemming van ons hebt ontvangen. We kunnen je eventueel nuttige tips en advies geven.

Mag ik een schotelantenne plaatsen?

Algemeen

Dudok Wonen is zeer terughoudend als het gaat om het plaatsen van een schotelantenne. Wij bieden u namelijk een goed alternatief met glasvezel en schotelantennes hebben een ontsierend effect. U moet voor het plaatsen van een schotelantenne toestemming aan ons vragen (zie artikel 7: 215 lid 6 BW en artikel 6.14 van onze algemene voorwaarden). Wij geven u alleen toestemming voor een schotelantenne als er in uw woning om technische redenen geen glasvezel is aangelegd. Daarnaast moet u nog aan een aantal ander voorwaarden voldoen. Meer hierover leest u in de Folder Schotelantennes.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik een schotelantenne wil plaatsen?

Algemeen

Samengevat geven wij alleen toestemming voor het plaatsen van een schotelantenne als:

 1. het in uw huis technisch gezien niet mogelijk is om glasvezel aan te leggen; 
 2. de schotelantenne geen sterk ontsierend effect heeft; 
 3. de schotelantenne op de door onze bouwadviseur aangewezen plek geplaatst wordt; 
 4. de schotelantenne hinder, overlast of gevaar voor omwonenden of voorbijgangers kan veroorzaken; 
 5. de doorsnede van de schotelantenne minder dan 1 meter is; 
 6. je een verzekeringsbewijs kan overleggen waaruit blijkt dat de schotel is verzekerd; 
 7. je de schotelantenne hebt laten plaatsen door een erkend installateur. 
 8. de schotelantenne op een bepaalde manier is bevestigd. De bouwvoorschriften in acht zijn genomen. 
 9. je, indien nodig, een bouwvergunning hebt. 

 Meer informatie vind je onderaan deze pagina.

Wat is de procedure voor het aanvragen van toestemming voor een schotelantenne?

Algemeen

Als u denkt dat u in aanmerking kunt komen voor toestemming gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U neemt het besluit dat u een aanpassing wilt. Hiervoor moet u toestemming vragen bij Dudok Wonen via Mijn Dudok Wonen.

Stap 2: Binnen 8 weken ontvangt u toestemming of een afwijzing op uw aanvraag.

Stap 3: Krijgt u toestemming? Dan legt de onderhoudsregisseur alle belangrijke punten vast in een afsprakenbrief. Daar staat ook in of u de aanpassing mag laten zitten als u verhuist. En of u een vergoeding krijgt. ondertekent deze afspraken.

Stap 4: Is er een bouwvergunning nodig? Dan vraagt u die zelf aan. Daarna kunt u, of een bouw-/installatiebedrijf, aan de slag.

Stap 5: Wellicht besluit u na een tijd te verhuizen. U vertrekt uit de huurwoning. De verhuurmakelaar loopt met u de woning door en bekijkt of de woning in goede staat is. De woning moet in dezelfde staat zijn als in het begin van de huurovereenkomst. Ook de aanpassing wordt bekeken. Deze moet schoon, heel en veilig zijn. Voor sommige aanpassingen krijgt u een vergoeding. Dit is dan aangegeven bij de toestemming. Het kan ook zo zijn dat is afgesproken dat u de aanpassing weg moet halen. Als er schade is door het weghalen, dan repareert u dat. Deze afspraken staan ook in de goedkeuring voor de aanpassing.

Hoe kan het dat mijn buurman wel een schotelantenne heeft, terwijl ik geen toestemming krijg?

Algemeen

Het kan zijn dat uw buurman de schotelantenne in het verleden heeft geplaatst toen het beleid van Dudok Wonen op dit punt nog anders was. Verder is het mogelijk dat uw buurman de schotelantenne tegen de regels in heeft geplaatst. Zowel Dudok Wonen als de Gemeente bekijken of de regels ten aanzien van schotelantennes niet worden overtreden. 

Zie voor meer informatie de folder 'schotelantennes'.