Uw woning zelf aanpassen

Dudok Wonen geeft u alle ruimte uw huurhuis iets eigens mee te geven. In overleg is veel mogelijk. Als u zelf iets wilt veranderen aan uw woning dan heet dit een Zelf Aangebrachte Voorziening (afgekort ZAV). 

 Voor grote veranderingen moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen. Denk aan een andere kraan, een ligbad, een dakkapel of een andere keuken. Voor kleine veranderingen heeft u geen toestemming nodig. Deze kunnen gemakkelijk worden weggehaald als u verhuist. Zoals tapijt, gordijnen, verf en behang.

Klik hiernaast op de Folder ‘Uw woning aanpassen’ als u meer informatie wilt. Of klik op de link ‘Aanvraag Zelf Aangebrachte Voorziening’  om direct een ZAV aan te vragen.

Veel gevraagd over Uw woning zelf aanpassen

Ik wil zelf gaan klussen in mijn woning. Hoe kan ik een aanvraag doen?

Algemeen

U kunt de aanvraag zelf aangebrachte voorziening online via Mijn Dudok Wonen invullen. Wij raden u af om te starten met aanpassingen voordat u van ons de benodigde toestemming hebt verkregen. Zonder toestemming loopt u de kans dat u de aanpassing op eigen kosten ongedaan moet maken en de daardoor ontstane schade dient te herstellen.

Mag ik zonnepanelen op mijn dak plaatsen?

Algemeen

Dit is alleen mogelijk als u in een eengezinswoning woont. Als bewoner in een appartementengebouw heeft u die mogelijkheid niet. Let op: het plaatsen mag alleen onder bepaalde voorwaarden. U kunt uw aanvraag indienen via Mijn Dudok Wonen. Weet u ook dat Dudok Wonen zonnepanelen kan plaatsen? Zie voor meer informatie op onze pagina "Zonnepanelen".

Ik wil een aanpassing in mijn woning. Mag dat?

Algemeen

Voor kleine aanpassingen zoals schilderen, behangen, stofferen en inrichten hoeft u vooraf geen toestemming te vragen. Wilt u de woning ingrijpender wijzigen? In de folder staat een volledige lijst met informatie per onderwerp/aanpassing. Met het aanvraagformulier zelf aangebrachte voorziening kunt u deze verandering bij ons aanvragen. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen bij zelf aangebrachte voorzieningen. Dudok Wonen is alleen verantwoordelijk voor aanpassingen die wij in uw huis hebben laten aanbrengen.

Hoe vraag ik toestemming?

Algemeen

Printen en opsturen

 1. U print het aanvraagformulier en vult het volledig in;
 2. Indien van toepassing voegt u bij aanvraagformulier tekeningen toe;
 3. U dient het verzoek schriftelijk via Postbus 1854, 1200 BW, Hilversum;
 4. U krijgt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons.

Online

 1. U vult de aanvraag zelf aangebrachte voorziening in op Mijn Dudok Wonen;
 2. Indien van toepassing voegt u bij aanvraagformulier tekeningen toe;
 3. U dient het verzoek online in;
 4. U krijgt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons.

Wij raden u af om te starten met aanpassingen voordat u van ons de benodigde toestemming hebt verkregen. Zonder toestemming loopt u de kans dat u de aanpassing op eigen kosten ongedaan moet maken en de daardoor ontstane schade dient te herstellen.

Wanneer krijg ik GEEN toestemming voor een aanpassing in mijn woning?

Algemeen

Er wordt geen toestemming gegeven als de aanpassing:

 • niet voldoet aan de wet- en regelgeving en/of regels van energiebedrijven;
 • kan zorgen voor schade, gevaar of overlast voor verhuurder, andere bewoners of andere organisaties of personen;
 • ervoor zorgt dat de woning of naastliggende woningen minder goed kunnen worden verhuurd. Of als de woning minder waard wordt;
 • leidt tot wijziging van de bestemming, zoals een bedrijfsruimte of winkel;
 • ervoor zorgt dat de woningen minder goed beheerd kunnen worden;
 • niet voldoet aan de bouwverordening en in strijd is met de algemene huurvoorwaarden;
 • als u de aanpassing niet online door middel van een compleet ingevuld formulier is aangevraagd.

Ik heb een verandering aangebracht aan mijn woning. Hoe gaat dat als ik ga verhuizen?

Algemeen

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Voordat u de verandering aanbracht, heeft u daarvoor toestemming gekregen van Dudok Wonen. De (verhuur)makelaar beoordeelt of de verandering nog steeds veilig, heel en schoon is. Mede aan de hand daarvan bekijkt hij of de verandering in de woning kan blijven zitten.
 • U heeft geen toestemming bij ons aangevraagd/van ons gekregen voor de verandering. De kans bestaat dat u de verandering op eigen kosten ongedaan moet maken en de daardoor ontstane schade dient te herstellen. De (verhuur)makelaar beoordeelt dit tijdens de voor- en eindcontrole en maakt hierover afspraken met u.

Krijg ik een vergoeding voor mijn aanpassing als ik ga verhuizen?

Algemeen

In de lijst achter in de folder ziet u voor welke aanpassingen we een vergoeding geven. Het is in elk geval belangrijk dat u toestemming heeft gekregen van ons. Zonder toestemming ontvangt u geen vergoeding. Daarnaast moet uw aanpassing voldoen aan de regels ‘veilig, heel en schoon’. Als u meer dan 10 jaar genot hebt gehad van uw aanpassing, krijgt u geen vergoeding meer.

Wie zorgt er voor het onderhoud en de verzekering van de aanpassing die ikzelf in de woning heb aangebracht?

Algemeen

Dat doet u zelf. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen. Dudok Wonen is alleen verantwoordelijk voor aanpassingen die wij in uw huis hebben laten aanbrengen.

Ik heb zelf aanpassingen aan mijn woning gedaan. Ik heb dit niet aangevraagd. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt alsnog een aanvraag bij ons indienen. Als u geen toestemming voor de aanpassingen heeft, dan moet u de aanpassingen verwijderen als u de woning verlaat.

Ik ga verhuizen. Mag ik de keuken meenemen?

Algemeen

Een keuken hoort bij de woning. Als u zelf een andere keuken aanbrengt in de woning, moet u de keuken van Dudok Wonen bewaren. Bij het verlaten van de woning, moet de keuken van Dudok Wonen weer teruggeplaatst worden in originele staat.

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij Dudok Wonen aanvragen?

Algemeen

Deze voorziening kun je niet meer aanvragen bij het WMO loket van de Gemeente. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Dit betekent dat je deze voorziening op eigen kosten mag aanbrengen. Dudok Wonen en het WMO zijn hierin geen partij. 

Wat is de Wmo en wat kan deze voor mij betekenen?

Algemeen

De Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Volgens die wet moeten gemeenten zorgen dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarvoor bieden zij hulp en voorzieningen, zoals: vervoersvoorzieningen, sociale begeleiding, hulp bij de huishouding, woningaanpassingen en rolstoelen.

Heeft u een aanpassing nodig door medische redenen? Dat kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag doen. Op www.zorgwijzer.nl leest u hier meer over.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik een schotelantenne wil plaatsen?

Algemeen

Samengevat geven wij alleen toestemming voor het plaatsen van een schotelantenne als:

 1. het in uw huis technisch gezien niet mogelijk is om glasvezel aan te leggen; 
 2. de schotelantenne geen sterk ontsierend effect heeft; 
 3. de schotelantenne op de door onze bouwadviseur aangewezen plek geplaatst wordt; 
 4. de schotelantenne hinder, overlast of gevaar voor omwonenden of voorbijgangers kan veroorzaken; 
 5. de doorsnede van de schotelantenne minder dan 1 meter is; 
 6. je een verzekeringsbewijs kan overleggen waaruit blijkt dat de schotel is verzekerd; 
 7. je de schotelantenne hebt laten plaatsen door een erkend installateur. 
 8. de schotelantenne op een bepaalde manier is bevestigd. De bouwvoorschriften in acht zijn genomen. 
 9. je, indien nodig, een bouwvergunning hebt. 

 Meer informatie vind je onderaan deze pagina.

Mag ik een schotelantenne plaatsen?

Algemeen

Dudok Wonen is zeer terughoudend als het gaat om het plaatsen van een schotelantenne. Wij bieden u namelijk een goed alternatief met glasvezel en schotelantennes hebben een ontsierend effect. U moet voor het plaatsen van een schotelantenne toestemming aan ons vragen (zie artikel 7: 215 lid 6 BW en artikel 6.14 van onze algemene voorwaarden). Wij geven u alleen toestemming voor een schotelantenne als er in uw woning om technische redenen geen glasvezel is aangelegd. Daarnaast moet u nog aan een aantal ander voorwaarden voldoen. Meer hierover leest u in de Folder Schotelantennes.

Wat is de procedure voor het aanvragen van toestemming voor een schotelantenne?

Algemeen

Als u denkt dat u in aanmerking kunt komen voor toestemming gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U neemt het besluit dat u een aanpassing wilt. Hiervoor moet u toestemming vragen bij Dudok Wonen via Mijn Dudok Wonen.

Stap 2: Binnen 8 weken ontvangt u toestemming of een afwijzing op uw aanvraag.

Stap 3: Krijgt u toestemming? Dan legt de onderhoudsregisseur alle belangrijke punten vast in een afsprakenbrief. Daar staat ook in of u de aanpassing mag laten zitten als u verhuist. En of u een vergoeding krijgt. ondertekent deze afspraken.

Stap 4: Is er een bouwvergunning nodig? Dan vraagt u die zelf aan. Daarna kunt u, of een bouw-/installatiebedrijf, aan de slag.

Stap 5: Wellicht besluit u na een tijd te verhuizen. U vertrekt uit de huurwoning. De verhuurmakelaar loopt met u de woning door en bekijkt of de woning in goede staat is. De woning moet in dezelfde staat zijn als in het begin van de huurovereenkomst. Ook de aanpassing wordt bekeken. Deze moet schoon, heel en veilig zijn. Voor sommige aanpassingen krijgt u een vergoeding. Dit is dan aangegeven bij de toestemming. Het kan ook zo zijn dat is afgesproken dat u de aanpassing weg moet halen. Als er schade is door het weghalen, dan repareert u dat. Deze afspraken staan ook in de goedkeuring voor de aanpassing.

Hoe kan het dat mijn buurman wel een schotelantenne heeft, terwijl ik geen toestemming krijg?

Algemeen

Het kan zijn dat uw buurman de schotelantenne in het verleden heeft geplaatst toen het beleid van Dudok Wonen op dit punt nog anders was. Verder is het mogelijk dat uw buurman de schotelantenne tegen de regels in heeft geplaatst. Zowel Dudok Wonen als de Gemeente bekijken of de regels ten aanzien van schotelantennes niet worden overtreden. 

Zie voor meer informatie de folder 'schotelantennes'.