mijn huurovereenkomst

Als u een woning van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staat onder andere:

 • voor welke woning u de overeenkomst tekent;
 • wat de huurprijs is;
 • wanneer u de huur moet betalen.
 • de startdatum van de huurovereenkomst

In de huurovereenkomst staan ook een aantal rechten en plichten. Er gelden ook Algemene Huurvoorwaarden. Deze rechten, plichten en huurvoorwaarden gelden voor u als huurder en voor ons als verhuurder.

Veel gevraagd over mijn huurovereenkomst

Wat zijn voor mij als huurder de belangrijkste verplichtingen?

Algemeen

Als u de huurovereenkomst met de algemene voorwaarden tekent legt onze (verhuur)makelaar u uw belangrijkste verplichtingen uit. Dit zijn:

 • U betaalt de huurprijs voor de 1e van elke maand. U betaalt de huurprijs dus vooruit. Jaarlijks vindt de huurverhoging per 1 juli plaats.
 • U bewoont de woning zelf (het is uw hoofdverblijf). U mag de woning niet onderverhuren aan iemand anders.
 • U gebruikt en onderhoudt de woning als een goede huurder.
 • U en uw huisgenoten, bezoekers of huisdieren mogen geen overlast veroorzaken voor de omgeving.
 • U gebruikt de woning om in te wonen. U mag er geen bedrijf in uitoefenen.
 • U mag niet zonder onze toestemming een verandering aanbrengen in of aan uw woning.
 • Aan het einde van de huurovereenkomst levert u de woning in dezelfde goede staat op als dat u deze heeft gekregen.

Blijft de huurprijs altijd hetzelfde als in de huurovereenkomst?

Algemeen

Nee, elk jaar wordt de netto huurprijs per 1 juli aangepast. Dit is de jaarlijkse huurverhoging. Dit komt omdat alle kosten van onderhoud voor de woning ook stijgen. Voor de sociale huurwoningen stelt de overheid een maximum vast voor de verhoging. In het algemeen is de aanpassing ongeveer gelijk met de inflatie. Voor de vrije sector huur (de huurprijs van de duurdere huurwoningen) wordt de huurprijsaanpassing in het huurcontract afgesproken. Deze aanpassing kan hoger zijn dan inflatie.

Ik ga scheiden. Wat heeft dit voor gevolgen voor de huurovereenkomst?

Algemeen

Als u gaat scheiden (of een geregistreerd partnerschap beëindigt) blijven beide partners de rechten en plichten op de woning houden. Dit betekent dat u beiden recht heeft op de woning en u beiden de verplichting heeft om de hele huurprijs te betalen. Heeft u samen bepaald wie er in de woning blijft wonen, stuur ons dan een ingevulde en ondertekende afstands- en akkoordverklaring.  

Als u er samen niet uitkomt wie in de woning mag blijven wonen, kunt u de rechter vragen daarover een uitspraak te doen. 

Hoe wordt de maximale huurprijs bepaald?

Algemeen

 • Bij sociale huurwoningen:

Deze maximale huurprijs wordt ieder jaar door de Overheid vastgesteld. U kunt dit ook terugvinden op de website van de Overheid

 • Bij vrije sector woningen:

De huurprijs wordt bepaald door de markt. Dit heeft grotendeels te maken met vraag en aanbod. De huurprijs is niet gebonden aan een maximum.

Waar vind ik meer informatie over de Algemene Voorwaarden?

Algemeen

Meer over de Algemene Voorwaarden leest u hier. Ook kunt u hier een samenvatting lezen.

Let op: de samenvatting vervangt het officiele document niet.