wonen in een VvE complex

Woont u in een appartementencomplex met koop of koop en huur? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In sommige gevallen is een VvE ook van toepassing op grondgebonden woningen en/of parkeerplaatsen in een parkeergarage.

In de VvE maken de eigenaren samen afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Bijvoorbeeld onderhoud van daken, riolering en gemeenschappelijke ruimtes. In een gebouw met koop en huur, vertegenwoordigen wij onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE.

Veel gevraagd over wonen in een VvE complex

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet Dudok Wonen als eigenaar van de huurwoningen?

Algemeen

Als eigenaar van de huurwoningen moet Dudok Wonen zich aan de regels houden zoals die binnen een complex met een Vereniging van Eigenaren gelden. Zo zijn Dudok Wonen en de overige eigenaren wettelijk verplicht om samen een besluit te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals onderhoud aan: het schilderwerk; het dak van het gebouw; de lift; de buitendeuren. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Dudok Wonen is aanwezig bij deze vergadering. De invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn.

Wat doet een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Algemeen

Een VvE neemt vooral beslissingen over:

  1. Het onderhoud van alle gemeenschappelijke delen van het gebouw. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld: de gemeenschappelijke ruimten (entree, trappen);- de buitenkant (dak, gevel);- de gemeenschappelijke voorzieningen/installaties (standleidingen, lift, riolering, verwarming in gemeenschappelijke ruimten).
  2. Het netjes houden en schoonmaken van de gemeenschappelijke delen van het gebouw;
  3. Hoe er binnen het gebouw met elkaar wordt omgegaan. De VvE stelt eventueel leefregels of een huishoudelijk reglement hier voor op;
  4. De hoogte van de VvE bijdrage om (onderhoud etc.) te betalen. Deze bijdrage wordt geïnd bij alle eigenaren.

Veel VvE's vragen een professionele beheerder om dit soort zaken voor hen te regelen. De beheerder voert in feite de besluiten van de VvE uit.

Wanneer ontstaat een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Algemeen

Dudok Wonen biedt de huurders van sommige appartementencomplexen de mogelijkheid om hun appartement te kopen. Vóórdat dat mogelijk is wordt het hele appartementencomplex op papier ‘gesplitst’. Hierbij wordt precies aangegeven wat de gemeenschappelijke delen van een gebouw zijn en wat niet.

Automatisch ontstaat er bij de splitsing een Vereniging voor Eigenaren (VvE). Op het moment dat Dudok Wonen binnen een appartementencomplex één appartement verkoopt zijn er twee eigenaren: de nieuwe particuliere eigenaar en Dudok Wonen. De VvE bestaat dan uit die twee eigenaren. Hoe meer appartementen verkocht worden, hoe meer eigenaren de VvE krijgt.
Gedurende de tijd dat er nog geen appartementen zijn verkocht is Dudok Wonen alleen eigenaar en neemt Dudok Wonen alleen beslissingen over het complex.

Moet ik als huurder betalen voor een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Algemeen

Nee, u hoeft als huurder niets te betalen voor de VvE. U blijft de huurprijs en de servicekosten afdragen aan Dudok Wonen. De eigenaren, dus de mensen die een appartement hebben gekocht, dragen wel een VvE bedrag af aan de VvE. Daaruit worden bijvoorbeeld de kosten voor onderhoud, schoonmaken en tuinonderhoud betaald. Dudok Wonen draagt de door u betaalde servicekosten voor deze zaken af aan de VvE.

Wat verandert er voor mij als huurder als mijn wooncomplex een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt?

Algemeen

U blijft gewoon huren van Dudok Wonen. Uw huurcontract blijft ongewijzigd en Dudok Wonen blijft uw verhuurder. Wij zullen onze dienstverlening naar onze huurders toe op dezelfde manier voortzetten. Dudok Wonen blijft uw aanspreekpunt voor: reparatieverzoeken, servicekosten, huurprijs betalen, onderhoud en overlast. Een aantal zaken moeten wij binnen de VvE bespreken omdat wij immers niet meer alleen de beslissingen nemen. Wij houden daarbij natuurlijk de belangen van de huurders en onze eigen wettelijke verplichtingen goed in het vizier.

Is er meer informatie over Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Algemeen

U kunt hier de folder 'Veel gestelde vragen over VvE' lezen waarin meer informatie staat over een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Algemeen

Wie een eengezinswoning koopt, koopt het eigendomsrecht daarvan. Bij een appartement koopt men geen eigendomsrecht, maar een appartementsrecht. Daarmee verkrijgt de koper het exclusieve gebruiksrecht van een deel van het gebouw. Daarnaast worden de appartementseigenaren gezamenlijk mede-eigenaar van het casco van het gebouw en de gemeenschappelijke delen, ruimten en installaties van het gebouw. De eigenaren zijn daar ook medeverantwoordelijk voor. Zij zullen gezamenlijk tot beslissingen moeten komen hierover. Dat doen ze binnen de VvE.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet de VvE precies?

Algemeen

Een VvE is verantwoordelijk voor het in stand houden van het gebouw. Het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. Denk hierbij aan algemene ruimtes zoals hal, gangen en dak en installaties zoals liften.

In een Vereniging van Eigenaren betalen alle eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Dudok Wonen is samen met alle andere eigenaren bij deze vergadering aanwezig. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur, waarin een aantal particuliere eigenaren zitten. Dudok Wonen kan bij uitzondering ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat de genomen besluiten ook uitgevoerd worden.