woonfraude

Als een huurder de regels van zijn huurovereenkomst niet na komt, noemen we dit woonfraude. Dit kan zijn onderverhuur, kamerverhuur, overbewoning, woning als bedrijfsruimte, hoofdverblijf elders, hennepteelt, prostitutie en drugs. We gaan woonfraude zoveel mogelijk tegen, bij woonfraude kan Dudok Wonen een boete opleggen.

Vermoedt u woonfraude of andere illegale praktijken in een huurwoning van Dudok Wonen? Dan kunt u dat melden via woonfraude@dudokwonen.nl. We behandelen alle meldingen vertrouwelijk en, als u wilt, anoniem. Alle meldingen worden serieus genomen. 

Wat kunt u zoal melden?

  • Onder- of doorverhuur van een sociale- of vrijesectorhuurwoning
  • Langdurige leegstand van een sociale- of vrijesectorhuurwoning
  • Veel volwassenen in één woning
  • Een woning die als hotel of pension wordt gebruikt
  • Illegale activiteiten zoals hennepteelt, een wietplantage of prostitutie. 

Veel gevraagd over woonfraude

Wie treedt tegen hennepkwekers op?

Algemeen

In Hilversum hebben de gemeente, politie, het openbaar ministerie, woningcorporaties, Belastingdienst, uitkeringsinstanties en de beheerder van het elektriciteitsnet een Hennepconvenant getekend. Al deze partijen treden gezamenlijk op tegen hennepkwekerijen in Hilversumse woningen. In de folder 'Stop hennepteelt' leest u hier meer over.

In Naarden en Bussum treden partijen ad hoc samen op tegen hennepkwekerijen. In die gemeenten is er geen Hennepconvenant.

Hoe worden hennepkwekerijen opgespoord?

Algemeen

Het opsporen van een hennepkwekerij gebeurt voornamelijk via aanwijzingen en tips. Aanwijzingen dat er ergens mogelijk een hennepkwekerij zit, kunnen van verschillende kanten komen. Bijvoorbeeld onze medewerkers die door de wijk lopen en iets zien, een hoog elektriciteitsverbruik of de politie die iets opmerkt. Ook tips van omwonenden kunnen hierbij helpen.
In Hilversum hebben de gemeente, politie, het openbaar ministerie, woningcorporaties, Belastingdienst, uitkeringsinstanties en de beheerder van het elektriciteitsnet een Hennepconvenant getekend. Al deze partijen treden gezamenlijk op tegen hennepkwekerijen in Hilversumse woningen. In de folder folder 'Stop hennepteelt' leest u hier meer over.

In Naarden en Bussum treden partijen ad hoc samen op tegen hennepkwekerijen. In die gemeenten is er geen Hennepconvenant.

Wat kan ik doen als ik een hennepkwekerij vermoed?

Algemeen

Als u een hennepkwekerij vermoedt, kunt u dit (anoniem) doorgeven aan Dudok Wonen via woonfraude@dudokwonen.nl of telefonisch via 035 646 16 00. U kunt het ook melden aan de politie via 0900 – 88 44 (lokaal tarief) of aan Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis).

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken buurten onveilig. Ze veroorzaken schade en overlast door lekkages, stank en schimmelvorming. Elk jaar ontstaan er branden in woningen door kortsluiting of oververhitting in een hennepkwekerij. Bij omwonenden die er overlast van ondervinden ontstaat er spanning.

Een bijkomend probleem is dat hennepkwekers vaak illegaal stroom aftappen en hun inkomsten uit verkoop van hennep voor belasting en uitkeringsinstanties verzwijgen.

Hoe gaat Dudok Wonen om met hennepkwekers in een huurwoning?

Algemeen

Dudok Wonen tolereert geen hennepkweek in haar woningen. Als wij denken dat ergens hennep (wiet) geteeld wordt, onderzoeken wij de woning. Als wij hennepteelt aantreffen, wordt de woning ontruimd en krijgt de huurder een (forse) boete. Wij ontbinden de huurovereenkomst. Schade aan de woning wordt volledig bij de huurder in rekening gebracht. In elk huurcontract en in onze algemene voorwaarden is dit na te lezen.

Verder nemen we de volgende stappen:

  • We herstellen de eventuele schade op kosten van de betreffende huurder (deze kosten kunnen vrij hoog oplopen;
  • Er komt een zogenoemde signalering in WoningNet zodat deze kweker gedurende 3 jaar geen huurwoning kan krijgen.

Lees meer in de folder 'Stop hennepteelt'.

Wat zijn de bezwaren tegen hennepkwekerijen?

Algemeen

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken buurten onveilig. Ze veroorzaken schade en overlast door lekkages, stank en schimmelvorming. Elk jaar ontstaan er branden in woningen door kortsluiting of oververhitting in een hennepkwekerij. Bij omwonenden die er overlast van ondervinden ontstaat er spanning.

Een bijkomend probleem is dat hennepkwekers vaak illegaal stroom aftappen en hun inkomsten uit verkoop van hennep voor belasting en uitkeringsinstanties verzwijgen.

Mag ik mijn woning (gedeeltelijk) onderverhuren?

Algemeen

Een woning doorverhuren of onderhuren is niet toegestaan, ook niet als vakantieverblijf. Als u tijdelijk uw woning niet gebruikt kunt u huisbewaring aanvragen. Dat betekent dat u iemand anders tijdelijk en met toestemming van Dudok Wonen op uw woning kunt laten passen voor de duur van maximaal 1 jaar (in sommige gevallen met nog een verlenging van 1 jaar).