woonfraude

We spreken over woonfraude wanneer een huurder de regels uit zijn huurovereenkomst niet na komt. Vormen van woonfraude zijn:

 • Onderverhuur: het verhuren van een volledige woning;
 • Kamerverhuur: het verhuren van individuele kamers in een huis, appartement, etc.
 • De woning gebruiken voor bedrijfsmatige activiteiten;
 • Het kweken van hennep;
 • Prostitutie verrichten vanuit de huurwoning of hiervoor gelegenheid bieden;
 • Het handelen in of het maken van drugs.

We gaan woonfraude zoveel mogelijk tegen. Wanneer woonfraude is vastgesteld, kunnen wij het huurcontract beëindigen en een boete opleggen. Vermoed je woonfraude of andere illegale praktijken in een huurwoning van Dudok Wonen? Dan kun je dat melden via woonfraude@dudokwonen.nl. We behandelen alle meldingen vertrouwelijk en eventueel ook anoniem. Alle meldingen worden serieus genomen en door ons onderzocht. 

Wat kun je zoal melden?

 • Onder- of doorverhuur van een sociale- of vrijesectorhuurwoning;
 • Langdurige leegstand van een sociale- of vrijesectorhuurwoning;
 • Veel volwassenen in één woning;
 • Een woning die als hotel of pension wordt gebruikt;
 • Illegale activiteiten zoals hennepteelt, een wietplantage of prostitutie. 

Veel gevraagd over woonfraude

Mag ik mijn woning (gedeeltelijk) onderverhuren?

Algemeen

Een woning doorverhuren of onderhuren is niet toegestaan, ook niet als vakantieverblijf. Als je jouw woning langer dan 3 maanden niet gaat gebruiken, kun je huisbewaring aanvragen. Dit betekent dat je iemand anders tijdelijk en met toestemming van ons op jouw woning laat passen. Een huisbewaarder mag maximaal 1 jaar in jouw woning verblijven. In sommige gevallen kan dit verlengd worden met 1 jaar.

Wie treedt tegen hennepkwekers op?

Algemeen

In Hilversum hebben de gemeente, politie, het openbaar ministerie, woningcorporaties, de belastingdienst, uitkeringsinstanties en de beheerder van het elektriciteitsnet een Hennepconvenant getekend. Al deze partijen treden gezamenlijk op tegen hennepkwekerijen in Hilversumse woningen. In de folder 'Stop hennepteelt' lees je hier meer over.

In Naarden en Bussum treden partijen samen op tegen hennepkwekerijen. In die gemeenten is er geen Hennepconvenant.

Wat kan ik doen als ik een hennepkwekerij vermoed?

Algemeen

Als je een hennepkwekerij vermoedt, kun je dit (anoniem) doorgeven aan ons via woonfraude@dudokwonen.nl of telefonisch via 035 646 16 00. Je kunt het ook melden aan de politie via 0900 – 88 44 (lokaal tarief) of aan Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis).

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken buurten onveilig. Ze veroorzaken schade en overlast door lekkages, stank en schimmelvorming. Elk jaar ontstaan er branden in woningen door kortsluiting of oververhitting in een hennepkwekerij. Bij omwonenden die er overlast van ondervinden ontstaat er spanning.

Een bijkomend probleem is dat hennepkwekers vaak illegaal stroom aftappen en hun inkomsten uit verkoop van hennep voor belasting en uitkeringsinstanties verzwijgen.

Hoe gaat Dudok Wonen om met hennepkwekers in een huurwoning?

Algemeen

We keuren hennepkweek in onze woningen (bergingen, zolders, tuinen, etc.) niet goed. Als wij denken dat ergens hennep (wiet) geteeld wordt, onderzoeken we de woning. Als wij hennepteelt vaststellen, wordt de woning ontruimd en krijgt de huurder een (forse) boete. Wij ontbinden de huurovereenkomst. Schade aan de woning wordt volledig bij de huurder in rekening gebracht. In elk huurcontract en in onze algemene voorwaarden is dit na te lezen.

Verder nemen we de volgende stappen:

 • We herstellen de eventuele schade op kosten van de betreffende huurder (deze kosten kunnen vrij hoog oplopen;
 • Er komt een zogenoemde signalering in WoningNet zodat deze kweker gedurende 3 jaar geen huurwoning kan krijgen.

Lees meer in de folder 'Stop hennepteelt'.