tuinonderhoud

Voor leefbare buurten en straten is het belangrijk dat uw tuin en achterpad er netjes uitzien. Iedereen mag zijn tuin op zijn eigen manier inrichten. In de flyer hiernaast kunt u lezen hoe u dit op een goede manier kunt doen.

Het achter- en zijpad schoon en veilig houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bewoners. 

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Kijk dan hier

Veel gevraagd over tuinonderhoud

Ik wil een schutting/heg/poort plaatsen? Mag dat?

Algemeen

Wilt u een schutting, heg of poort plaatsen? Dit mag mits u voldoet aan de regels van de gemeente waarin u woont en Dudok Wonen. De hoogte van de erfafscheiding mag aan de achterzijde van de tuin maximaal twee meter zijn, aan de voorzijde mag deze maximaal één meter hoog zijn. Gaat u een schutting of heg op de erfgrens zetten? Overleg dan eerst met uw buren. U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een erfafscheiding in uw tuin. Ook voor het vervangen van een schutting die al in uw tuin stond, bent u zelf verantwoordelijk.

Tuinonderhoud, onderhoud en inrichting van uw eigen tuin, het onkruidvrijhouden van gemeenschappelijke paden, het ophogen van een terras e.d. valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. 

Poorten vallen dus ook onder uw eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wanneer een slot/scharnier van een poort stuk is, u dit ook zelf zal moeten vervangen/maken. 

Ik wil een tuinhuisje plaatsen in mijn tuin. Mag dat?

Algemeen

Dit mag mits u voldoet aan de regels van de Gemeente en Dudok Wonen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. U moet wel toestemming vragen bij Dudok Wonen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@dudokwonen.nl of een aanvraag indienen via Mijn Dudok Wonen.

Wie is verantwoordelijk voor het netjes houden van het achterpad?

Algemeen

Dudok Wonen krijgt geregeld meldingen van huurders over zij- en achterpaden. Er staan fietsen in de weg of afval. Onkruid komt er tot kniehoogte, er zijn overhangende boomtakken of tegels liggen scheef. De vraag is of wij deze ruimten kunnen opruimen. Maar die taak ligt vaak bij de bewoners zelf; zowel woningeigenaren als huurders hebben een verantwoordelijkheid.

  • Huurders zorgen voor het dagelijks onderhoud van de achter- en zijpaden. Huurt u een woning van Dudok Wonen? Dan bent u verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfvuil, het weghalen van onkruid en het vegen van bladeren. Zo blijft de buitenruimte toegankelijk en schoon.
  • Woningeigenaren zorgen voor een goede technische staat van het achterpad. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat tegels netjes liggen, er geen gaten of kuilen zijn en de afwatering goed is.