overlast

Of je nu in een rijtjeshuis of een flat woont, geluiden van het dagelijks leven zijn onvermijdelijk. Denk aan het geluid van een radio bij de buren, spelende kinderen, of de draaiende wasmachine van de bovenbuurman. Geluiden vinden hun weg door muren en vloeren. Het is normaal om rekening te houden met elkaar in een gedeelde leefomgeving.

Het kan echter lastig zijn om precies te bepalen wanneer geluiden overlast worden of gedrag onaanvaardbaar is. Als je last hebt van geluidsoverlast, lees dan hier verder.

Veel gevraagd over overlast

Ik heb (geluids) overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wanneer u overlast ervaart van uw buren kunt u dat in eerste instantie het beste zelf aan hen vertellen. Als u dit gesprek in een vroeg stadium aangaat, kunt u de buren zonder te veel emoties aanspreken. Hiermee vergroot u de kans op een oplossing. Buren zijn zich vaak namelijk helemaal niet bewust dat ze overlast veroorzaken.

Leg rustig uit waar u mee zit en stel zelf een aantal oplossingen voor. Probeer duidelijke afspraken te maken. Een vriendelijk gesprek lost vaak meer op dan een boze klacht. 

Tips voor zo’n gesprek

 • Ga niet met uw buren praten als u erg boos bent.
 • Zoek een voor beide partijen geschikt moment uit en neem rustig de tijd voor een gesprek.
 • Zorg dat u goed op een rijtje heeft wat de overlast precies inhoudt en waarvan en wanneer u last heeft. Schrijf het zonodig eerst op.
 • Probeer van tevoren alvast een paar mogelijke oplossingen voor het probleem te bedenken, die u aan uw buren kunt voorleggen.
 • Als uw buren boos reageren op uw klachten, probeer dan zelf rustig te blijven. Achter
  boosheid zit vaak schrik, angst of schaamte. Als u kalm blijft, is de kans groot dat uw buren ook tot bedaren komen.
 • Ga in elk geval nooit dreigen; dat werkt alleen maar averechts!

Meer informatie over hoe u met overlast kunt omgaan leest u in de folder 'Overlast'.

Wat als mijn buren en ik er samen niet uitkomen?

Algemeen

Wanneer buurtbemiddeling, een gesprek met of een brief aan de veroorzaker niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u de overlast melden bij Dudok Wonen. U gebruikt hiervoor het formulier overlast melding. Dit formulier is ook af te halen bij Dudok Wonen. Vindt u het moeilijk om het formulier in te vullen, dan kunt u ook naar ons kantoor komen of telefonisch contact met ons opnemen via 035 646 16 00.

Dan kunnen we u helpen bij het formuleren van de overlastmelding. Overlastmeldingen worden alleen indien schriftelijk ingediend, in behandeling genomen.

Om een duidelijk beeld van de aard en de frequentie van de overlast te krijgen, vragen wij u ook een overlastdagboek bij te houden. Dit is erg belangrijke informatie voor het dossier wanneer de overlast ondanks pogingen het te stoppen aan blijft houden en een gang naar de rechter onvermijdelijk is geworden.

Als er geen oplossingen mogelijk zijn en de situatie onhoudbaar is, kunnen wij besluiten juridische stappen te ondernemen tegen de overlastveroorzaker. Pas als er sprake is van onrechtmatige hinder is er kans dat de civiele rechter een uitspraak zal doen in uw voordeel. Of hinder onrechtmatig is hangt onder anderen af van de ernst van de hinder en de duur daarvan. Er zullen dan duidelijke bewijzen moeten zijn van verschillende personen.

Wat doet Dudok Wonen met mijn overlastmelding?

Algemeen

Wij vragen u eerst zelf de overlast te bespreken met uw buren. Lukt dat niet, dan kunt u kosteloos gebruik maken van buurtbemiddeling. Lukt het dan nog steeds niet om met elkaar het gesprek aan te gaan, dan gaan wij eerst uw buren schriftelijk op de hoogte stellen van uw melding. Wij zullen het verhaal van alle partijen in beeld moeten brengen. Eventueel kunnen wij een gesprek organiseren tussen beide partijen, waarbij wij als bemiddelaar optreden. Het is natuurlijk beter als de bemiddelaar een neutrale derde partij is. Daarom adviseren wij altijd eerst buurtbemiddeling. Het uiteindelijke doel is dat u beiden tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing komt.

In geval van verstoring van de openbare orde zoals geluidsoverlast midden in de nacht of bedreiging, doet u er verstandig aan om de politie in te schakelen. Dit is zeker het geval als u getuige bent van een strafbaar feit zoals mishandeling of vernieling.

Praten met mijn buren over overlast helpt niet. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als praten niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je kosteloos gebruik maken van buurtbemiddeling. Daar word je geholpen door onpartijdige bemiddelaars om met elkaar in gesprek te gaan en zo tot een oplossing te komen. Wij behandelen alleen zaken die bij buurtbemiddeling in behandeling zijn geweest.

Meer informatie vind je op de website buurtbemiddeling. Heb je andere vragen, of advies of bemiddeling nodig? Bel dan met Versa Welzijn via (035) 623 11 00 of mail naar buurtbemiddeling@versawelzijn.nl.

Mocht je toch nog overlast ervaren, dan kun je ons vragen om te onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn.

Tip: houd een maand lang een overlastdagboek bij om een duidelijk beeld van de aard en de frequentie van de overlast te krijgen. Dit is belangrijke informatie voor het dossier wanneer de overlast -ondanks pogingen het te stoppen- aan blijft houden en een gang naar de rechter onvermijdelijk is geworden.

Wat is het verschil tussen een reparatieverzoek, sociale melding en klacht?

Algemeen

 • Heeft u een gebrek of een storing aan uw woning? Dan noemen wij dit een reparatieverzoek.
 • Als u last ervaart van uw buren, dan kunt u een sociale melding doen.
 • Bent u niet tevreden met de kwaliteit van Dudok Wonen? Dan kunt u een klacht aan ons doorgeven.

U kunt zowel een reparatieverzoek, sociale melding als klacht online aan ons doorgeven.

Mag ik barbecueën op mijn balkon?

Algemeen

Nee, een open vuur op een balkon mag niet.