jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar mogen wij op 1 juli de huurprijs aanpassen. Dat heeft de rijksoverheid zo bepaald. De overheid bepaalt ook hoeveel de huurprijs maximaal mag stijgen. Voor 1 mei ontvangen al onze huurders een brief. Daarin staat je nieuwe huur van je woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging. Hoeveel de huur omhooggaat hangt af van jouw huurcontract.

Lees hier de Leef Special over de huurverhoging per 1 juli 2024

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over de jaarlijkse huurverhoging. Heb je een vraag die er niet tussen staat? Neem dan contact met ons op via info@dudokwonen.nl of bel naar 035 646 16 00. Natuurlijk kun je ook bij ons langskomen. Wij zijn (telefonisch) bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur.

Veel gevraagd over jaarlijkse huurverhoging

Wat houdt de jaarlijkse huurverhoging in?

Algemeen

Jaarlijks stelt de regering vast met welk percentage de huren van sociale- en vrije sector huurwoningen maximaal verhoogd mogen worden. Onze inzet is dat niet iedereen een maximale huurverhoging krijgt. Daarbij kijken we gericht naar de betaalbaarheid. De Huurders Belangen Vereniging (HBV) geeft ons advies om tot de juiste keuze te komen. Jaarlijks ontvang je voor 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs en een uitleg van de verhoging. Per 1 juli verhogen wij (eventueel) de huur.

Waarom een huurverhoging?

Algemeen

De inkomsten van Dudok Wonen is de huur die iedere huurder aan ons betaalt. Met de overheid en gemeentes hebben we afgesproken dat we ons geld vooral besteden aan bouw, onderhoud en verduurzaming. Verder zorgen we ervoor dat onze medewerkers vaak aanwezig zijn in de wijken en wooncomplexen. Dit zorgt ervoor dat je prettig kunt wonen. Ook treden we streng op tegen woonfraude en gaan we in gesprek met bewoners over de juiste woning. Daarbij bieden we sociale koopproducten aan. Hierdoor krijgt iedereen kans op de woningmarkt.

Wat is de huurverhoging in 2024 voor sociale huurwoningen?

Algemeen

De huren van sociale huurwoningen worden op 1 juli 2024 met 5,3% verhoogd. Deze huurverhoging geldt voor:

 • Alle sociale huurwoningen;
 • Onzelfstandige woningen (kamers);
 • Woonwagens;
 • Woonwagenstandplaatsen.

In 2024 gaan we inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. Dit geldt voor huurders met een inkomen hoger dan € 52.753. Deze huurders krijgen hier apart een brief over. Let op: als je samenwoont met anderen, tellen we alleen het inkomen van kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23 jaar mee. Maar alleen als het inkomen van deze kinderen meer is dan € 22.356. In dat geval trekken we eerst € 22.356 van het totale inkomen af, maar het eindresultaat zal niet minder dan € 0 zijn.

Voor sommige huurders met een inkomen tot maximaal 120% van het bestaansminimum is dit jaar een huurverlaging mogelijk. Dit is alleen mogelijk als zij die vorig jaar nog niet hebben gehad.

Wat is de huurverhoging in 2024 voor vrije sector huurwoningen en andere ruimten?

Algemeen

 • Huurders in de vrije sector krijgen dit jaar een huurverhoging van maximaal 5,5% (1,0% + 4,5% inflatie). Het uiteindelijke percentage is afhankelijk van wat er in het contract is afgesproken.
 • Voor de andere ruimten verhogen we de huur volgens de afspraken in het huurcontract.

Moet ik het bedrag van mijn huidige huurprijs aanpassen naar de nieuwe huurprijs?

Algemeen

 • Betaal je per automatische incasso? Dan passen wij het bedrag aan. Je hoeft niets te doen.
 • Maak je zelf de huur over? Dan moet je zelf het bedrag aanpassen. Wil je met automatische incasso gaan betalen? Je kunt ons toestemming geven om elke maand de huur van jouw rekening af te schrijven. Vraag hier jouw automatische incasso aan. Je kunt het ook telefonisch aanvragen via 035 646 16 00 of door te mailen naar info@dudokwonen.nl.
 • Wanneer je de bank de opdracht heeft gegeven om maandelijks op een vast moment de huur naar ons over te maken (periodieke betalingsopdracht), moet je contact met de bank opnemen om het bedrag aan te laten passen.

Heeft de huurverhoging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Algemeen

Wij geven de nieuwe huurprijs van jouw woning door aan de Belastingdienst. Dit hoef je niet zelf te doen. Kijk wel geregeld op Mijn Toeslagen of alle gegevens nog kloppen, bijvoorbeeld je inkomen of vermogen. Zo krijg je het bedrag waar je recht op hebt. Ontvang je door een wijziging teveel huurtoeslag? Dan moet je dit later terugbetalen.

Ik kan mijn huur lastig betalen. Kan Dudok Wonen mij helpen?

Algemeen

Lukt het niet (meer) om de huur te betalen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Dit kan via 035 646 16 00 of incasso@dudokwonen.nl. We kunnen bijvoorbeeld een betaallink sturen of een betalingsregeling met je afsluiten. Je betaalt de huur dan in termijnen. Hier zijn geen extra kosten verbonden. Ook kunnen we je in contact brengen met een schuldhulpverleningsorganisatie.

Ik heb huurverlaging gehad in 2023, maar krijg nu toch een huurverhoging. Mag dat?

Algemeen

Ja, dat mag. De overheid heeft bepaald dat je dan vanaf 1 juli 2024 een huurverhoging mag krijgen. Dat komt doordat de lonen en uitkeringen van de meeste mensen omhoog zijn gegaan. Ook is de huurtoeslag vanaf 1 april 2024 omhoog gegaan.  

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen mijn huurverhoging van 5,3% bij een sociale huurwoning?

Algemeen

Bezwaar maken tegen huurverhoging van een sociale huurwoning. Wat zijn jouw opties?
Je kunt alleen bezwaar maken wanneer:

 • De brief met de huurverhoging te laat bij je binnenkomt, dus na 1 mei 2024. De brief moet namelijk 2 maanden voor de ingangsdatum van 1 juli 2024 door jou ontvangen zijn.
 • Er fouten in de brief staan, bijvoorbeeld een te hoog percentage, verkeerde data of bedragen.
 • Jouw huur al omlaag is gegaan door een besluit van de Huurcommissie.
 • De nieuwe huurprijs hoger is dan wat maximaal mag volgens de regels voor jouw woning.
 • Je in de afgelopen 12 maanden al een huurverhoging hebt gehad. Dit was niet voor een woningverbetering of een nieuw huurcontract.
 • Je een 'all-in' prijs betaalt waarbij je niet kunt zien hoeveel de kale huur is en hoeveel je aan extra kosten betaalt. Gaan wij de huurprijs toch verhogen? Vraag ons dan om de all-in prijs te splitsen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Hoe maak ik bezwaar?
Je kunt op 2 manieren bezwaar maken. Jouw bezwaar moet vóór 1 juli 2024 bij ons binnen zijn. Voeg eventuele bijlages toe.

 1. Je kunt bezwaar maken door een mail naar info@dudokwonen.nl of een brief naar Dudok Wonen Postbus 1854, 1200 BW, Hilversum te sturen. Schrijf in deze mail of brief dat je bezwaar maakt tegen de huurverhoging en geef aan wat de reden is van jouw bezwaar. 
 2. Maak gebruik van het bezwaarschrift op onze website. Je kunt deze ook telefonisch (035 646 16 00) bij ons opvragen. Download het formulier en stuur het formulier ingevuld en compleet naar ons toe. Pas dan kunnen wij jouw bezwaar in behandeling nemen. Stuur het formulier en alle bijlagen naar Dudok Wonen Postbus 1854, 1200 BW, Hilversum.

Wat gebeurt er als je bezwaar maakt?
Als je bezwaar maakt, mag je de oude huur blijven betalen tot er een besluit is. Wij adviseren om alvast de nieuwe huurprijs te betalen. Als de Huurcommissie namelijk beslist dat de huurverhoging redelijk is, moet je de huurverhoging alsnog met terugwerkende kracht betalen. Wil je toch de oude huur blijven betalen? Dan is het slim om het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Wat zijn jouw opties?
Je kunt alleen bezwaar maken wanneer:

 • Jouw inkomen of jullie gezamenlijke inkomen in 2023 gedaald is tot onder de grens waarop de huur inkomensafhankelijk wordt verhoogd. Dit kan gebeuren als je bijvoorbeeld minder hebt gewerkt vorig jaar. Of omdat je in 2022 een bijzonder hoog inkomen had door een ontslagvergoeding of een uitkering uit een lijfrente.
 • Jij of iemand anders in jouw huis chronisch ziek is of een beperking heeft en dit ook door de minister is aangewezen. Je moet dan wel aan 1 van de voorwaarden voldoen op deze pagina.
 • Wij geen inkomensindicatie van de Belastingdienst hebben gestuurd met het voorstel om de huur te verhogen. We kunnen dit alsnog nasturen.
 • De inkomensindicatie van de Belastingdienst niet klopt. Bijvoorbeeld omdat iemand die op jouw adres woonde inmiddels is verhuisd. Wij vragen dan een tweede inkomensindicatie op van jouw huishouden.

Hoe maak ik bezwaar? 
Je kunt op 2 manieren bezwaar maken. Jouw bezwaar moet vóór 1 juli 2024 bij ons binnen zijn. Voeg eventuele bijlages toe. 

 1. Je kunt bezwaar maken door een mail naar info@dudokwonen.nl of een brief naar Dudok Wonen Postbus 1854, 1200 BW, Hilversum te sturen. Schrijf in deze mail of brief dat je bezwaar maakt tegen de huurverhoging en geef aan wat de reden is van jouw bezwaar. 
 2. Maak gebruik van het bezwaarschrift op onze website. Je kunt deze ook telefonisch (035 646 16 00) bij ons opvragen. Download het formulier en stuur het formulier ingevuld en compleet naar ons toe. Pas dan kunnen wij jouw bezwaar in behandeling nemen. Stuur het formulier en alle bijlagen naar Dudok Wonen Postbus 1854, 1200 BW, Hilversum.

Wat gebeurt er als je bezwaar maakt? 
Als je bezwaar maakt, mag je de oude huur blijven betalen tot er een besluit is. Wij adviseren om alvast de nieuwe huurprijs te betalen. Als de Huurcommissie namelijk beslist dat de huurverhoging redelijk is, moet je de huurverhoging alsnog met terugwerkende kracht betalen. Wil je toch de oude huur blijven betalen? Dan is het slim om het bedrag van de huurverhoging apart te zetten. 

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

 • Als je vindt dat je een te laag inkomen hebt in verhouding tot de huurprijs. Mogelijk kom je wel in aanmerking voor huurtoeslag. Je kunt hiervoor informatie opvragen bij de Belastingdienst ((0800) 0543) of via de website.
 • Als er ernstige onderhoudsgebreken zijn en je (nog) geen ‘Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken’ bij de Huurcommissie hebt gestart. Het heeft dan geen zin om op grond hiervan bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Laat ons weten welke reparaties moeten gebeuren via Mijn Dudok Wonen.
 • Als je een geliberaliseerd huurcontract hebt. Of anders gezegd, als je een woning in de vrije sector huurt. Hier gelden andere regels voor met betrekking tot het huurverhogingspercentage, de ingangsdatum, etc. Deze regels vind je terug in jouw huurcontract. Je moet hiervoor naar de rechter als je het er niet mee eens bent.

Wat als Dudok Wonen het niet eens is met mijn bezwaar?

Algemeen

Je kunt de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen wanneer wij het niet eens zijn met jouw bezwaar en we de huurverhoging willen doorzetten. Wil je jouw bezwaar aan de Huurcommissie voorleggen? Houdt er dan wel rekening mee dat je € 25,- aan leges moet betalen. Je krijgt dit bedrag terug als de Huurcommissie je in het gelijk stelt. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat zowel wij als jij hieraan moeten houden. Tenzij één van beiden binnen acht weken na de uitspraak van de Huurcommissie in beroep gaat bij de rechter. Meer informatie kun je vinden op de website van de Huurcommissie.

Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak van de huurcommissie?

Algemeen

Je kunt de rechter vragen de huurprijs vast te stellen als je het niet eens bent met de uitspraak van de Huurcommissie. Dit moet wel binnen acht weken na verzending van de uitspraak van de Huurcommissie. Na deze acht weken is de uitspraak van de Huurcommissie bindend voor beide partijen.