huurverlaging

Heb ik recht op huurverlaging?
Er zijn 3 mogelijkheden om huurverlaging aan te vragen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Huurverlaging aanvragen is alleen mogelijk voor sociale huurwoningen. Voor vrije sectorwoningen is het niet mogelijk om huurverlaging aan te vragen, maar is er wel de mogelijkheid voor huurbevriezing.

 1. Jouw inkomen is gedaald en je kan huurtoeslag krijgen, maar jouw huur is te hoog voor huurtoeslag.
 2. Jouw inkomen is gedaald en je had vorig jaar (of het jaar ervoor) een inkomensafhankelijke huurverhoging.
 3. Jouw inkomen is lager dan maximaal 120% van het bestaansminimum en je hebt vorig jaar geen huurverlaging gekregen. Dit is de regeling 'Eenmalige huurverlaging'.

Eenmalige huurverlaging
Er geldt tot 1 januari 2025 een regeling 'Eenmalige Huurverlaging' voor huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van het bestaansminimum. Bekijk deze pagina voor meer informatie.

Huurverlaging aanvragen
Bij de andere mogelijkheden voor huurverlaging kun je een aanvraag insturen via dit formulier. Stuur bij je aanvraag het volgende mee:

 • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar je woont. Op dit uittreksel moet staan hoeveel personen op jouw adres wonen. Ook de namen en de leeftijden van deze personen moeten op dit uittreksel staan. 
 • Bewijzen van het bruto inkomen van jezelf, jouw partner en eventueel inwonende personen. Behalve inwonende kinderen tot 23 jaar. Bijvoorbeeld:
  - Inkomensverklaring van de Belastingdienst;
  - Inkomensvaststelling van de Belastingdienst;
  - Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van 3 opeenvolgende maanden;
  - Een verklaring van een boekhouder wanneer je zzp’er bent.

Je kunt je aanvraag mailen naar info@dudokwonen.nl. Uiteraard mag dit ook per post naar Postbus 1854, 1200 BW, Hilversum. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de huur 2 maanden na jouw verzoek verlaagd. Meer informatie hierover vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Elk jaar krijg je van ons een brief met een huurverhogingsvoorstel voor het komende jaar. In deze brief kun je lezen of je deze extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging hebt gehad.