informatie over vereniging van eigenaren

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Als eigenaar van de huurappartementen zijn we stemgerechtigd. Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Op de ledenvergadering wordt de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Veel gevraagd over informatie over vereniging van eigenaren

Ik woon in een complex met huurder en kopers. Hoe meld ik mijn reparatieverzoek?

Als uw huis onder een Vereniging van Eigenaren (VvE) valt kunt u uw reparatieverzoek gewoon online via onze website, schriftelijk of telefonisch aan ons doorgeven. Er is echter een aantal zaken waarover wij niet meer alleen een beslissing kunnen nemen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een dak- of liftreparatie, een defecte algemene toegangsdeur of intercom, of verlichting in de algemene toegangsruimte die het niet meer doet. Dit soort zaken gaan alle bewoners (zowel huurders als kopers) aan en moeten daarom eerst binnen de VvE besproken en goedgekeurd worden. Mocht uw verzoek om zo'n reparatie gaan, dan neemt de aannemer hierover contact op met de VvE beheerder. De VvE beheerder bepaalt welke vakman de reparatie gaat verzorgen en deze vakman neemt vervolgens binnen 24 uur contact met u op om het verdere verloop van de reparatie met u te bespreken.

U kunt een reparatieverzoek op de volgende manieren indienen:

  • U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven.
  • U kunt ons bellen op (035) 646 16 00, ook buiten kantoortijden. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
  • Uiteraard kunt u ook persoonlijk langskomen.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet de VvE precies?

Een VvE is verantwoordelijk voor het in stand houden van het gebouw. Het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. Denk hierbij aan algemene ruimtes zoals hal, gangen en dak en installaties zoals liften.

In een Vereniging van Eigenaren betalen alle eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Dudok Wonen is samen met alle andere eigenaren bij deze vergadering aanwezig. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur, waarin een aantal particuliere eigenaren zitten. Dudok Wonen kan bij uitzondering ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat de genomen besluiten ook uitgevoerd worden.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet Dudok Wonen als eigenaar van de huurwoningen?

Als eigenaar van de huurwoningen moet Dudok Wonen zich aan de regels houden zoals die binnen een complex met een Vereniging van Eigenaren gelden. Zo zijn Dudok Wonen en de overige eigenaren wettelijk verplicht om samen een besluit te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals onderhoud aan: het schilderwerk; het dak van het gebouw; de lift; de buitendeuren. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Dudok Wonen is aanwezig bij deze vergadering. De invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Er zijn verschillende manieren waarop u als huurder uw opmerkingen en suggesties in de Vereniging van Eigenaren kunt laten horen:
U kunt contact opnemen met ons en uw onderwerp en/of suggestie aangeven.