In between places, Hilversum

Op de voormalige RAF-locatie aan de Brinkweg in Hilversum zijn 45 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd. In maart 2017 kregen bewoners de sleutel van hun studio of appartement. Van de 45 woningen verhuren we er 22 tijdelijk met een In between places-contract aan mensen die door persoonlijke omstandigheden een acute woonvraag hebben. De overige 23 appartementen en studio's zijn voor onbepaalde tijd via WoningNet verhuurd.

In between places werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland en de regio Gooi & Vechtstreek. Meer info over In between places staat op www.inbetweenplaces.nl.

Projectinformatie

Type woningaanbod: huur - sociale sector
Locatie: 
Hilversum
Projectsoort: 
Nieuwbouw
Omvang: 
9 appartementen en 36 studios
Architect: ADP Architecten
Contact: 
info@dudokwonen.nl