Missie, visie en strategienota

Dudok Wonen is een private maatschappelijke organisatie op het gebied van wonen. Wij helpen jaarlijks honderden mensen in ’t Gooi aan een huur- of koopwoning. In totaal huisvesten wij ruim 8000 huishoudens in het Gooi waarvan 16% met een sociaal kooparrangement. Daarnaast onderhouden en renoveren wij meer dan 7000 woningen, garages, zorgcentra, scholen en kantoren.

Onafhankelijkheid bevorderen

We stimuleren klanten ons zo kort mogelijk financieel nodig te hebben, zodat we het geld telkens opnieuw kunnen besteden aan de mensen die het echt nodig hebben. Onze dienstverlening baseren we dan ook op producten die onafhankelijkheid bevorderen en de eigen kracht van mensen uitnodigen. Daarnaast ondersteunen en ontwikkelen wij initiatieven op het snijvlak van wonen en zorg.

Rentmeester

Dudok Wonen is rentmeester van het vermogen dat binnen onze stichting is opgebouwd. In ons werkgebied hebben mensen nog lange tijd behoefte aan onze producten en diensten. We kiezen voor huidige en toekomstige klanten en dus ook voor instandhouding van het vermogen. Met deze keuze zorgen we ervoor dat we er ook zijn voor de bewoners van de toekomst.

Verdienmodel

Onze omgeving verwacht dat we presteren en dat doen we ook. Onze maatschappelijke doelstellingen kiezen wij in actieve en open dialoog met onze belanghouders. Het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen bekostigen wij uit een duurzaam financieel rendement op in het vastgoed belegd vermogen. Voor een duurzaam verdienmodel moet dat vermogen steeds opnieuw en weloverwogen toegewezen worden. Eerst verdienen, dan bedienen. Ons verdienmodel is dat van een duurzame vastgoedbelegger.

Meer weten over de strategie van Dudok Wonen of wat onze maatschappelijke prestaties zijn? Lees dan de Strategie 2023+of het volkshuisvestelijk jaarverslag.