Jaarverslagen Dudok Wonen

Resultaten 2023

Dudok Wonen sterk voor de samenleving

Mensen willen wonen. Overal en altijd. Wij bieden steun aan mensen met lage en middeninkomens die een huis zoeken in de regio Gooi en Vechtstreek. Hoe deden we dat in 2023? In deze nieuwsbrief lees je de eerste resultaten van het afgelopen jaar. Ook kijken we vooruit naar 2024.

Vergroten van kansen in de woningmarkt
In 2023 woonden 7827 huishoudsens in één van onze woningen in Hilversum, Gooise Meren en in Almere.

In de Hilversumse Bloemenbuurt kregen 170 woningen nieuwe dak-­ en vloerisolatie en een nieuw ventilatiesysteem. Aannemer Plegt-Vos voerde de werkzaamheden uit. Vicky van der Zee begeleidde de bewoners bij de werkzaamheden namens Dudok Wonen en Plegt-­Vos. Vicky: “Al die verschillende woningen maakten het niet eenvoudig om de Bloemenbuurt te verduurzamen, maar het is gelukt. Mede dankzij de bewoners. Ze zijn superaardig en heel meewerkend. Verduurzamen in bewoonde staat heeft een behoorlijke impact op hen. Daarom zijn we trots op hoe het is verlopen.”

Nico Gude (33) en Ammie Roeten (32) woonden in een tweekamerappartement in Bussum. “Eigenlijk te krap voor ons. We konden geen hypotheek krijgen voor een grotere woning. Toen zagen we op Funda een eengezinswoning van Dudok Wonen met Kopen naar Wens. Dankzij dit sociale koopproduct konden we de woning betalen: een huis van 80 vierkante meter in Bussum, met een mooie tuin.” Meer lezen over Kopen naar Wens

En achter al die cijfers draait het om mensen
Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het vinden van een huis, nu en in de toekomst. En soms om mensen die nóg meer hulp nodig hadden, bijvoorbeeld omdat ze snel woonruimte zochten na een relatiebreuk. Omdat ze zijn gevlucht voor de oorlog in hun land, op straat stonden door een gedwongen verkoop van de woning of hulp aan jongeren die het huis uit moesten door het overlijden van hun ouders. Voor al deze bewoners waren we er het afgelopen jaar. En zijn we er de komende jaren.

Wat deden we nog meer voor bewoners?

We pakten woonfraude in 2023 goed aan. Zodat huurwoningen gebruikt worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Merkten we dat bewoners mensen in onderhuur hadden, een huis niet door de officiële huurder werd bewoond of dat er een hennepkwekerij in een woning was? Dan kwamen we in actie. In onze aanpak op woonfraude werken we samen met de gemeente. Zo zorgen we dat huurwoningen die niet worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, weer vrijkomen. 

Er kwamen 21 woningen vrij voor verhuur in 2023. Begin 2024 komen er nog vier woningen vrij. We onderzochten meer dan 100 adressen. 

Onze wooncoaches hadden gesprekken met ouderen die kleiner wilden wonen. Ook gaven zij voorlichting aan 65-plussers met vragen over wonen. Daarnaast namen we contact op met bewoners bij renovatieprojecten met het verzoek om mee te denken. De wooncoaches namen in 2023 vier keer deel aan een woonmarkt, waar zij vragen beantwoorden en voorlichting gaven. Daarnaast overleggen ze regelmatig met wooncoaches van de andere corporaties.

En verder

  • Het betaalgedrag van onze huurders bleef stabiel:
    de meeste huurders betaalden op tijd. 
  • De achterstand bleef onder de 1% van onze huuropbrengsten. Betalen mensen niet op tijd, of helemaal niet? Dan gaan we samen op zoek naar een oplossing, zodat we voorkomen dat huurders hun huis verliezen. 
  • Met huurders die in financiële problemen kwamen, maakten we heldere afspraken. We maken het huurders daarnaast zo makkelijk mogelijk om zelf contact met ons op te nemen als ze denken dat ze hun huur niet kunnen betalen. 
  • Ook nemen we zelf actief contact op met onze bewoners.

"Zo hadden we in het voorjaar van 2023 een belavond, waarop we afspraken maakten met bewoners.  Denken in mogelijkheden is daarbij steeds ons uitgangspunt. Wat kan wél? Door die vraag te stellen aan onze bewoners, zetten we ze veel meer in hun eigen kracht."

TEVREDEN BEWONERS
Wat gaat goed, wat kan beter? 
KWH is het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. KWH helpt Dudok Wonen en andere corporaties om samen met bewoners te werken aan goede dienstverlening. De enquêtes gebruiken we om te kijken wat goed gaat en wat beter kan. Zijn er vragen of onduidelijkheden, dan nemen we contact op om te kijken hoe we kunnen helpen.
 
Zo zien we dat de bewoners het erg waarderen dat er één contactpersoon is tijdens het hele verhuisproces. Want bij een verhuizing moet altijd veel geregeld worden.

Luisteren naar onze samenwerkingspartners

We werken vóór mensen en mét mensen. Deze mensen geven we graag invloed op onze plannen en besluiten. Daarom hebben we onder meer overleg met de Huurdersbelangenvereniging (HBV), bewonerscommissies en huurders, collega-corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, de politie en de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. En met onze medewerkers praten we over wat goed gaat en beter kan in onze organisatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de Ondernemingsraad. Met de gemeenten zijn we in gesprek, onder meer over: Jacqueline van Ham is sinds 1 november 2023 onze nieuwe directeur- bestuurder.
Al jaren werkt ze met hart en ziel voor de woningbouw. “Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar onze stakeholders, bewoners en woningzoekenden en om me in te zetten voor voldoende duurzame, kwalitatief goede, betaalbare woningen in leefbare wijken.”


STRATEGIE 2023+
Wonen mogelijk maken – ook in de toekomst
In onze strategie 2023+ beschrijven we hoe we de komende jaren zorgen voor de huizen van onze bewoners en voor leefbare wijken. En ook hoe we zorgen dat er nieuwe woningen bij komen. Deze strategie maakten we samen met medewerkers, bewoners en stakeholders. Dit zijn de focuspunten uit onze strategie:

  • een toegankelijkere regio door nieuwbouw en doorstroming
  • betrouwbaar in wonen door toekomstbestendige woningen en passende dienstverlening
  • veerkrachtige wijken door samenwerken met bewoners en partners in de wijk
  • een daadkrachtige organisatie door procesmatig werken vanuit de menselijke maat

Hoe doen we dat? Bekijk op onze site waar we woningen bouwen en verduurzamen. En volg ons nieuws over huisvesting, bouwen en verduurzamen via LinkedIn en via onze nieuwsberichten!