Wat vinden onze kopers?

Dudok Wonen wil er zijn voor mensen die een huis nodig hebben en dat niet kunnen realiseren op de vrije markt. Naast huurwoningen heeft Dudok Wonen sociale koopwoningen om mensen met een bescheiden inkomen een alternatief te bieden op de woningmarkt. Om ons verkoopbeleid nog beter aan te laten sluiten op de behoefte, doen we een onderzoek onder onze kopers.  

Wij zijn benieuwd hoe kopers van de sociale koopwoningen de koopregeling ervaren, wat zij van hun woning vinden en welke woonwensen zij hebben. Via een steekproef hebben we kopers geselecteerd om deel te nemen aan dit onderzoek. Zij krijgen deze week een vragenlijst toegezonden. Voor dit onderzoek werkt Dudok Wonen samen met onderzoeksbureau Research2Evolve. In september zetten wij de resultaten van dit onderzoek op onze website.