Visitatierapport 2014-2018: ‘Ambitieuze, eigenzinnige en innovatieve maatschappelijke ondernemer’

Hilversum – Deze zomer ontving Dudok Wonen het visitatierapport dat door het onafhankelijke bureau Ecorys is gemaakt. Woningcorporaties laten eens per vier jaar een visitatie uitvoeren. De visitatiecommissie kijkt naar het maatschappelijk presteren van de woningcorporatie door o.a. meerdere belanghouders te interviewen. “Wij willen hiervan leren én het moet bijdragen aan het legitimeren van de (beleids)keuzes die we maken”, licht bestuurder Harro Zanting toe.

De visitatiecommissie beschrijft Dudok Wonen als een ambitieuze, eigenzinnige en innovatieve maatschappelijke ondernemer. “We zijn blij dat het werk van de afgelopen vier jaar is terug te zien in de waardering van onze stakeholders, zoals het In Between Places concept, ons betaalbare vrije sector aanbod en het huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Ook zijn we heel blij dat onze huurdersvereniging ons veel beter waardeert ten opzichte van de vorige visitatie”, zegt Zanting.

De visitatiecommissie geeft Dudok Wonen ook een spiegel op het verkoopbeleid. Er zijn belanghouders die hier geen of weinig begrip voor hebben. Harro Zanting: “Dat is natuurlijk niet wat we voor ogen hebben. We nemen de uitkomsten ter harte bij het actualiseren van ons verkoopbeleid. We bedienen met dit beleid met name de woningzoekenden die anders tussen wal en schip vallen. Dankzij ons aanbod sociale koop en onze betaalbare vrije sector bieden we kansen voor lagere en middeninkomens op de Gooise Woningmarkt die er zonder ons op dit moment niet zouden zijn. Marktpartijen bieden dit niet aan waardoor veel woningzoekenden geen kansen hebben”, aldus Harro Zanting.

Het rapport vindt u hier.