Verduurzaming huurwoningen, zo doen wij dat

Duurzame woningen realiseren: dat is bij ons al jaren een speerpunt. Inmiddels zijn er ook landelijk sectorafspraken gemaakt over verduurzaming in het Convenant Energiebesparing Huursector. Hoe gaat Dudok Wonen om met deze duurzaamheidsambitie? Een gesprek met portefeuillemanager Michel Nouse en Wouter Weijer, projectmanager en projectleider duurzaamheid.

Wat houdt dat in, de duurzaamheidsambitie?

Wouter Weijer: ‘Bij Dudok Wonen zijn we al jaren bezig met het verduurzamen van ons bezit vanuit planmatig onderhoud. We willen bewust omgaan met onze aarde. Het Convenant Energiebesparing Huursector versterkt deze ambitie, het brengt corporaties in beweging.’ Michel Nouse: ‘In het convenant staat dat de gemiddelde energie-index van het woningbezit van corporaties eind 2021 minder is dan 1,4. Daarnaast ligt er een landelijk plan, het energieakkoord, om alle woningen in Nederland CO2-neutraal te hebben in 2050. Ook daar committeren wij ons aan. Want het houdt voor ons op dit gebied niet op na 2021.’

Hoe werkt Dudok Wonen deze duurzaamheidsambitie uit?

Michel: ‘Wij borgen dit in onze portefeuillestrategie. Om de verduurzaming van 2021 te halen, hebben we een paar randvoorwaarden gesteld. We willen zo’n 1200 woningen gaan isoleren, zodat de warmte binnen blijft. Een wettelijke voorwaarde daarbij is dat 70% van de bewoners in een complex het eens is met de investering in verduurzaming. Ook hebben we afgesproken dat we alle woningen aanpakken; zowel de huurwoningen als de woningen die we te koop gaan aanbieden. Voor het milieu is het niet relevant of een woning wordt verhuurd of wordt verkocht.’

Gaan we de verduurzaming van 2021 halen?

Wouter: ‘Natuurlijk is dat onze intentie. We zijn echter van een paar externe factoren afhankelijk. Allereerst de 70% instemming van bewoners. Maar ook van de beschikbaarheid van materialen. Als gevolg van het convenant gaan veel corporaties de komende jaren aan de slag met verduurzaming. Er komen dus massale bestellingen van isolatiematerialen. We zijn nu bezig met het voorbereiden van een aanbesteding voor aannemers voor dit project. We hopen in het tweede kwartaal van 2018 te starten met de isolatie van de eerste woningen.’

Wat houdt de verduurzaming concreet in?

Wouter: ‘We isoleren de gevels, daken en vloeren. Ook doen we iets aan het ventilatiesysteem, zodat er na de isolatie nog voldoende frisse lucht in de woning is.’ Michel: ‘We bereiken de verduurzaming ook nog op een andere manier: tot en met 2021 bouwen we ongeveer 400 nieuwbouwwoningen. Deze woningen hebben allemaal gemiddeld een energie-index lager dan 0,9.’
Wouter: ‘In Bussum zijn we al begonnen met een pilot waar we geëxperimenteerd hebben met duurzaamheidsmaatregelen aan 70 woningen. Daarnaast hebben we een project waarbij in 300 woningen de geisers worden vervangen door HR-ketels. Dat is duurzamer en veiliger.’

Hoe reageren huurders op de duurzaamheidsmaatregelen?

Wouter: ‘Uit de pilot in Bussum bleek, dat huurders het belangrijk vinden dat hun huis goed wordt geïsoleerd. Het is comfortabeler en het scheelt in de kosten. Hier zijn we blij mee, want het ondersteunt onze plannen voor onze projectmatige aanpak voor de komende jaren.’