Toezichthouders beoordelen Dudok Wonen positief

Afgelopen juli kreeg Dudok Wonen een brief met daarin een positieve beoordeling van twee belangrijke toezichthouders; het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Bestuurder Harro Zanting van Dudok Wonen is hier blij mee. “Ik zie dit als een bevestiging dat we belangrijke zaken goed op orde hebben. Daar is en wordt door ons ook hard aan gewerkt.”

In de brief staat: ”Op basis van deze risicogerichte benadering zien wij geen aanleiding uw corporatie integraal te onderzoeken. Dit betekent dat wij geen interventies opleggen en op basis van de aangeleverde Dvi gegevens geen toezicht afspraken met u maken”. De oordeelsbrief kunt u hier lezen.

Het AW en het WSW hebben in 2018 een gezamenlijk beoordelingskader ontwikkeld. In het gezamenlijke beoordelingskader beoordelen zij corporaties jaarlijks op de financiële continuïteit, het bedrijfsmodel en effectiviteit van governance en organisatie. De AW beoordeelt integraal. Dit betekent dat de verschillende risicogebieden in onderlinge samenhang worden beoordeeld.