Samenwerkingsovereenkomst HBV en Dudok Wonen

De Huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV) en woningcorporatie Dudok Wonen hebben de Samenwerkingsovereenkomst vernieuwd. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de manier waarop de corporatie en de huurders met elkaar samenwerken en over het niveau van inspraak. De afspraken zijn erop gericht dat de samenwerking tot zichtbare en gedragen resultaten leiden. “Niet omdat het moet, maar omdat het voorwaardelijk is voor het realiseren van onze doelen”, zegt Robert Jan Sliep, directeur Woonbedrijf Dudok Wonen. “Het is belangrijk dat huurders kunnen laten weten wat zij belangrijk vinden en dat Dudok Wonen daar rekening mee houdt”, zegt Anton Elbertsen, voorzitter HBV. Sliep beaamt dat: “We willen zoveel mogelijk inspelen op de wensen van onze (toekomstige) bewoners binnen de mogelijkheden die we hebben”.  

Anton Elbertsen van de HBV en Robert Jan Sliep directeur Woonbedrijf Dudok Wonen

Meer invloed

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige Samenwerkingsovereenkomst zijn dat er meer mogelijkheden tot participatie en dus invloed voor huurders zijn opgenomen. Naast de formele vormen (HBV, Bewonerscommissies) erkent het HBV-bestuur en de corporatie ook andere vormen van participatie. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld digitaal huurders te betrekken bij het maken van beleid.

Daarnaast is er naar oplossingen gezocht voor de verminderde belangstelling van huurders om zitting te nemen in bewonerscommissies. Als er in een complex geen bewonerscommissie is en bewoners willen of kunnen deze niet oprichten, dan is er nu de mogelijkheid om een complexvertegenwoordiger aan te wijzen. Dan heeft het complex toch een direct contactpersoon voor de corporatie.

Vruchtbare samenwerking

Afgelopen jaren is de samenwerking tussen de HBV en Dudok Wonen verder geprofessionaliseerd. Meerdere malen heeft ook de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen waardering uitgesproken voor de professionele adviezen van de HBV. Het verrijkt de wijze waarop Dudok Wonen producten, diensten en beleid opstelt. Ook heeft de HBV een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van prestatieafspraken.

Robert Jan Sliep: “Mooi om de Samenwerkingsovereenkomst te zien als de kroon op de vruchtbare samenwerking tussen de HBV en Dudok Wonen. Het geeft ons een mooi kader voor onze gezamenlijke ambities in de komende jaren”. Anton Elbertsen vult aan: “Wij zijn blij dat wij dit document hebben kunnen ondertekenen. Immers is een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder belangrijk en een overeenkomst over hoe we samenwerken de kers op de taart.”