‘Regelingen regionaal oprekken vergroot mogelijkheden voor middeninkomens’

Mensen met een inkomen tussen de € 35.000 en € 55.000,- vallen op de woningmarkt tussen de wal en het schip. Hoe kunnen woningcorporaties deze groep tóch tegemoetkomen? We vragen het Ernest Kuiper, manager Sales & Marketing bij Finch Buildings. Ernest is geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en de gebouwde omgeving en publiceert regelmatig over de middeninkomens. Hij werkte onder meer bij WoningNet en OSRE.

‘In de ideale wereld is er sprake van een eerlijke woningmarkt voor alle inkomensgroepen,’ stelt Ernest Kuiper. ‘In het huidige stelsel zijn de markten gescheiden. De hogere inkomensgroepen kunnen kopen: de koopsector wordt ook gestimuleerd door de hypotheekrenteaftrek. Lagere inkomensgroepen kunnen huren in de sociale huursector en hebben ook nog recht op huurtoeslag. Voor de groep daartussen is er niets geregeld. En dan is er ook nog minder aanbod voor deze doelgroep. Terwijl het gaat om een grote groep mensen: 1,6 miljoen huishoudens. Bijvoorbeeld leraren in het basisonderwijs, verpleegkundigen, politieagenten en ICT-medewerkers.’

Is er een oplossing voor dit probleem?

‘Het zou het best zijn om de volledige woningsector te herijken. Zowel landelijk als lokaal. Dit zie ik voorlopig niet gebeuren, want de huidige tweedeling is het gevolg van de politieke paradepaardjes van sociaal en liberaal. Het verschil moet dus komen van beleggers en ontwikkelaars. Zij zouden meer woningen moeten bouwen specifiek voor de middeninkomens. In Amsterdam en Almere zie je dit al gebeuren. Amsterdam heeft bijvoorbeeld het Platform Amsterdam Middenhuur opgericht. Ook zijn er ontwikkelaars als WONAM en Sustay die betaalbare woningen bouwen. Zij kiezen voor iets minder rendement.’

Hoe kunnen woningcorporaties hier een rol in spelen?

‘Corporaties hebben best veel mogelijkheden. Samen zijn ze de grootste woningeigenaar van het land. Woningcorporaties kunnen middeninkomens een aantrekkelijk alternatief bieden voor een sociale woning. Bijvoorbeeld door voormalige huurwoningen alleen te verkopen aan middeninkomens. Of ze met voorrang aan te bieden, eventueel met een goede koopregeling. Daarnaast kunnen corporaties creatiever omgaan met hun middelen, hun kennis en hun netwerk. Bijvoorbeeld door samen met gemeenten en beleggers te kijken wat er allemaal mogelijk is voor mensen met een middeninkomen. Een bouwproject wordt bepaald door een programma van eisen, de grondprijs, bouwkosten en rendementseisen. Als corporaties nauw en in transparantie samenwerken met ontwikkelaars, beleggers en gemeenten, kunnen alle stakeholders en doelgroepen worden bediend. Regionaal af kunnen wijken van een landelijke regeling is ook eerlijker, omdat een vierkante meter in Zuid-Limburg niet te vergelijken is met bijvoorbeeld de Randstad. Als je de regelingen een beetje oprekt, kun je een andere realiteit creëren.’

Gebeurt dit al?

‘Dudok Wonen doet dit door van een deel van de huurwoningen in de vrije sector de huurprijzen te matigen voor mensen met een inkomen tussen € 35.739,- en € 47.000,-. Zo krijgen ook mensen met een middeninkomen kans op een passende woning. Er zijn meer corporaties die dit soort regelingen hebben. Van mij mag dit aantal snel flink stijgen, zodat er meer mogelijk wordt voor de middeninkomens.’