Prijscompensatie energie bij blokaansluitingen

Het kabinet werkt aan een aparte compensatieregeling voor woningen die aangesloten zijn op blokaansluitingen (collectieve ketels). Alle huishoudens met een gedeelde gas-, warmte- of stroomaansluiting, zoals flats met blokverwarming, maar ook studentenhuizen en woongroepen, vallen onder ‘blokaansluiting’. Voor deze groep werkt minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat een aparte regeling uit.

Plannen voor huishoudens met blokaansluiting

De minister werkt de volgende plannen uit voor huishoudens met een blokaansluiting:

  • Wooncomplexen met een gedeelde collectieve aansluiting krijgen een vast bedrag per huishouden. Dit geldt voor zowel gas, stroom als warmte. Hoe hoog dat bedrag is, is nog niet bekend.
  • De eigenaar of beheerder van de aansluiting zal het bedrag moeten aanvragen. Dat is de verhuurder, de Vereniging van Eigenaren of de beheerder van het collectief. Met de aanvragen wordt een database van blokverwarmings-aansluitingen gemaakt, zodat duidelijk is wie onder deze regeling valt.
  • De eigenaar of beheerder krijgt het bedrag in één keer uitgekeerd via de Belastingdienst en verrekent dit met de gas-, warmte- en/of stroomafrekening per huishouden.
  • De minister heeft de plannen voor blokaansluitingen op 1 januari 2023 nog niet helemaal uitgewerkt. Maar het eenmalige bedrag zal wel voor heel 2023 worden vastgesteld.

Minister Jetten kan nog niet zeggen hoe hoog dat bedrag wordt en wanneer het wordt uitgekeerd.

Klik hier voor nog meer informatie over energiebesparing.