Omgevingsvergunning voor Keverdijk ingediend

Na jarenlange voorbereidingen heeft Dudok Wonen de omgevingsvergunning voor het centrumplan Keverdijk ingediend bij de gemeente Gooise Meren. Als de vergunning wordt verleend, zal de bouw medio mei 2021 starten. Aannemer Heijmans uit Huizen realiseert de nieuwbouw. De verwachting is dat de woningen in de zomer van 2022 worden opgeleverd en verhuurd kunnen worden. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Keverdijk.

Dudok Wonen is blij dat ze meer sociale en duurzame huurwoningen kan toevoegen voor de grote groep woningzoekenden en dat de wijk een frisse impuls krijgt. In totaal voegt Dudok Wonen 41 woningen toe aan het huidige aantal woningen. Er worden 36 appartementen en 21 eengezinswoningen opgeleverd.

Vooruitlopend op de plannen verhuurde Dudok Wonen de meeste woningen met een tijdelijk huurcontract. Alle bewoners van de seniorenwoningen zijn eind 2018 en begin 2019 geïnformeerd over de sloop en nieuwbouw.

Een plan op basis van uitgebreid participatieproces

De gemeente Gooise Meren en Dudok Wonen zijn samen met omwonenden, de moskee en gebruikers van het multifunctioneel centrum opgetrokken om de wijk te vernieuwen en de openbare ruimte opnieuw in te richten. Alle partijen willen een bijdrage leveren aan een goed woon- en leefklimaat in de wijk. ‘In de eerste helft van 2015 is een uitgebreid participatietraject met omwonenden gestart. Op basis van dit traject is het stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel betrokkenen hebben meegedacht, weten wat er gaat gebeuren en erachter staan’, vertelt Robert Jan Sliep, directeur Woonbedrijf bij Dudok Wonen.

Fris nieuw centrum met een park

In het nieuwe multifunctionele centrum keren de huidige maatschappelijke functies terug, zoals een dependance van de bibliotheek, een peuterspeelzaal en een praktijk voor fysiotherapie. Ook krijgt de wijk een nieuw park en zal de gemeente de openbare ruimte aanleggen.

Lees hier meer over dit project.