Meer betaalbare woningen in Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren, Dudok Wonen en de Huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen hebben hun handtekeningen gezet onder afspraken over het aantal sociale woningen in Gooise Meren van Dudok Wonen tot en met 2024, de zogenaamde productieafspraken. Ook zijn er voor het eerst afspraken gemaakt over het middensegment en sociale koopproducten. De partijen zijn heel blij met het resultaat, omdat er maximaal is ingezet om meer betaalbare woningen in Gooise Meren te realiseren.

Bekijk hier het filmpje van dit feestelijke moment

De winnaars van dit traject zijn de woningzoekenden in Gooise Meren. Woningzoekenden die vanwege hun inkomen op de vrije markt niet aan een woning kunnen komen. Dit is belangrijk omdat Gooise Meren een aantrekkelijke woongemeente wil zijn voor iedereen. Nico Schimmel: “Ik ben ontzettend trots op dit resultaat, met deze afspraken en de afspraken die zijn gemaakt met de andere corporaties kunnen we toewerken naar het benodigde aantal van minimaal 5800 sociale woningen in Gooise Meren in 2024”.

De kern van de productieafspraken

De afspraken gaan over:

  • Het aantal sociale woningen (sociale woonvoorraad). Dit zijn afspraken over zowel huurwoningen, sociale koopwoningen, maar ook woningen in het middensegment.
  • Het soort sociale huurwoningen zoals woningen voor gezinnen, appartementen voor jongeren of senioren etc.;
  • Passend en verantwoord aanbieden van de sociale woonproducten van Dudok Wonen, dus naast de sociale huur ook de middenhuur en de sociale koop;
  • Het geld dat vrijkomt uit de verkoop van sociale koopwoningen in Gooise Meren, wordt weer geïnvesteerd in woningen in Gooise Meren;
  • De toevoeging van tenminste 175 sociale huurwoningen in de bestaande bouw door inbreiding en verdichting.

Ook voor leraren en zorgpersoneel

Voor het eerst zijn afspraken gemaakt over het middensegment en sociale koopproducten. Afspraken over het middensegment zijn nodig omdat ook de huishoudens met een middeninkomen in Gooise Meren nauwelijks meer aan een woning kunnen komen. De druk op de woningmarkt is hoog en met deze afspraken hopen de partijen dat de gemeente toegankelijk blijft voor bijvoorbeeld leraren en zorgpersoneel. Bovendien kan er daardoor ook gestuurd worden op doorstroming, waardoor uiteindelijk meer betaalbare woningen beschikbaar komen én meer woningen passend worden toegewezen.

Sociale koop is een toevoeging aan de woningmarkt

Onderdeel van de productieafspraken zijn ook afspraken over de wijze waarop Dudok Wonen de sociale koopproducten in Gooise Meren aanbiedt. Er liggen duidelijke voorwaarden vast over  verantwoorde verkoop, de kwaliteit van de woning en de wijze van toewijzing. Bij de toewijzing van de sociale koopproducten speelt het inkomen  mee, maar ook passendheid en mogelijkheden voor doorstroming. Met de toevoeging van de sociale koopproducten is een trede op de ladder van de wooncarrière toegevoegd. Hiermee wordt een deel van de woningzoekenden bediend, die liever kopen dan huren.

Grote behoefte aan sociale huurwoningen

Na het opstellen van de woonvisie in 2017 is met alle corporaties gestart om tot afspraken te komen over de sociale woningen in Gooise Meren. De gemeenteraad heeft hierin duidelijk laten weten dat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen. Met het ondertekenen van de productieafspraken met Dudok Wonen, is het gelukt om dit proces af te ronden. Met alle corporaties zijn nu afspraken gemaakt om te zorgen dat het aandeel sociale huurwoningen in Gooise Meren minimaal op peil blijft. Hiermee is een belangrijke stap gezet om te voorzien in de woningbehoefte in Gooise Meren. Het blijft van belang om goed met elkaar samen te werken en invulling aan de afspraken te geven. Het instellen van een taskforce nieuwbouw, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, is de eerstvolgende stap. Deze taskforce heeft de opdracht om de gewenste groei van woningen gezamenlijk te realiseren.