Koop Goedkoop en NHG

Dudok Wonen is bekend met de nieuwe regels die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor erfpachtconstructies (waaronder Koop Goedkoop valt) heeft opgesteld. Omdat in de huidige vorm, Koop Goedkoop niet voldoet aan deze nieuwe regels, zal dit gevolgen hebben voor de financierbaarheid van deze woningen vanaf 1 januari 2023. Dat vindt Dudok Wonen heel onwenselijk. Wij zijn daarom in gesprek met de NHG om te bekijken hoe wij de voorwaarden van Koop Goedkoop kunnen aanpassen zodat deze koopconstructie aan de nieuwe NHG-richtlijnen blijft voldoen. Dudok Wonen laat deze erfpachters niet in de kou staan. Wij doen er alles aan dat dit sociale koopproduct het mogelijk blijft maken om mensen met een bescheiden budget in deze woningmarkt te helpen aan een koopwoning.