Kom ook naar de algemene ledenvergadering van de huurdersbelangenvereniging (HBV) op 21 juni

De belangen van onze huurders worden vertegenwoordigd door de huurdersbelangenvereniging (HBV). Meerdere keren per jaar bespreekt het bestuur van de HBV verschillende onderwerpen met Dudok Wonen die van belang zijn voor onze huurders zoals bijvoorbeeld onderhoud en de jaarlijkse huurverhoging.

Op 21 juni is er weer een Algemene Leden Vergadering van de HBV. Komt u ook? Lid van de HBV zijn is niet nodig, u kunt zich ter plekke aanmelden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Algemene ledenvergadering

  •  Wanneer : 21 juni 2017 om 19.30 uur 
  •  Waar        : Dienstencentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213, Hilversum
  •  Tijd           : Aanvang 19.30 uur en sluiting uiterlijk 22.00 uur.

Niet-leden kunnen ter plaatse gratis lid worden.