Klantprocessen digitaliseren: intentieovereenkomst met ITRIS & Embrace

Het is een feit! We hebben de intentieovereenkomst met ITRIS & Embrace getekend om onze klantprocessen (verder) te digitaliseren.

Het digitaliseren van onze klantprocessen staat in onze Visie op Dienstverlening beschreven. Om dit te realiseren is uitbreiding van bepaalde systemen nodig, zoals het klantvolgsysteem en verschillende portalen. We willen ervoor zorgen dat deze systemen als het ware met elkaar kunnen ‘communiceren’. Onderzoek met beide partijen heeft geleid tot een plan voor ontwikkeling van deze uitbreiding. Voor het waarborgen van deze afspraken is een intentieovereenkomst afgesloten tussen Dudok Wonen, ITRIS en Embrace.

​​​​​​​We zijn trots op deze intentieovereenkomst! Alle partijen zien de gezamenlijke én eigen voordelen in om dit te realiseren. Daarbij is deze ontwikkeling straks niet alleen voor ons beschikbaar. Alle gezamenlijke klanten van ITRIS en Embrace kunnen hier hun voordeel mee doen. De kosten voor de ontwikkeling worden dan ook voor het grootste deel door de leveranciers gedragen. Wij hebben er echter wel voor gekozen om voor dit onderwerp koploper te zijn en als pilot deel te nemen vanwege het grote belang voor onze dienstverlening.