Interview met Willem van Leeuwen, voorzitter RvC Dudok Wonen

Willem van Leeuwen is sinds juni 2019 de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen. Van Leeuwen was onder meer voorzitter van de branchevereniging Aedes, vice-voorzitter bij de toezichthouder WSW en RvC-lid bij verschillende corporaties, in het onderwijs en bij zorginstellingen. We vroegen Willem naar zijn motivatie om als voorzitter van de RvC van Dudok Wonen aan de slag te gaan.

U oogt als een bijzonder energieke man. Kunt u iets over uzelf vertellen en ook waar die energie vandaan komt? 
Zeker. Allereerst onze mooie woonplaats, Heelsum. Prachtig gelegen in het zuiden van de Veluwezoom. Daar woon ik samen met mijn vrouw. We zijn maar liefst 43 jaar getrouwd, hebben drie prachtige kinderen en vier nog prachtigere kleinkinderen. Die logeren om de haverklap bij ons, dan is het dik feest. Verder zijn mijn vrouw en ik gek op filmhuisfilms, daar gaan we geregeld naartoe. En we zijn sportief: iedere woensdagochtend vind je ons op het water van de Rijn in onze zeekajak. Met ons seniorenclubje trotseren we dan het water. Prachtig! De kajakken gooien we ook graag op het dak van onze auto. Dan rijden we naar Friesland of Groningen en zoeken we wat groter open water op.

Dat verklaart uw energieke uitstraling. En qua werk? Wat doet u naast uw functie als voorzitter van de RvC?
Dat deel ik graag op in drie hoofdgroepen. Als eerste: denken en schrijven. Ik loop graag door het bos, waarbij ik de dingen die ik lees overdenk. Zo af en toe mondt dat uit in een opvatting die ik uitwerk in bijvoorbeeld een artikel. Het gaat altijd over vraagstukken rondom besturen. Zo’n stuk verschijnt dan in een tijdschrift als Goed Bestuur & Toezicht of OR & Strategie. Naast denken en schrijven ben ik besturend en toezichthoudend bezig. Bij twee woningcorporaties en in het onderwijs. Bij drie samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs ben ik betrokken als onafhankelijk extern voorzitter. Als laatste activiteit is er adviseren en doceren. Ik verzorg cursussen over governance en de rol van de RvC voor beginnende, aankomende en gevorderde commissarissen en ook voorzitters. Dat doe ik bijvoorbeeld op de Erasmus Universiteit en bij verschillende opleidingsinstituten en beroepsverenigingen.

Dat klinkt heel divers. Onlangs kwam daar dus Dudok Wonen bij. In juni bent u benoemd tot voorzitter. Kunt u vertellen hoe de eerste maanden zijn verlopen? Wat viel op?
Ik ontmoet alleen maar gedreven mensen. Van directeuren tot managers en medewerkers. Dat vind ik ontzettend leuk. Ik viel ook gelijk met mijn neus in de boter: ik kon in mijn eerste weken aansluiten bij een activiteit voor de  bewonerscommissies. Een boottocht op de Vecht waar ik veel medewerkers en huurders sprak. Het was een prachtige manier om in één keer veel mensen te spreken. Ook tijdens die boottocht merkte ik dat de medewerkers van Dudok Wonen allemaal erg enthousiast zijn. Gemotiveerde en gedreven mensen in hun werk. Ik vond ze al snel ‘echte Dudok mensen’.

Kunt u dat toelichten: wat is een Dudok mens?
Dudok Wonen is toch een beetje afwijkend als je kijkt naar andere corporaties. Ze doen dingen, die anderen niet doen. Of kijken op een andere manier tegen situaties aan. Dat zie je terug in de mensen. Voor zover ik dat nu kan inschatten, ik zit hier natuurlijk nog niet zo lang, werken hier veel mensen die het leuk vinden te worden uitgedaagd. Die bijvoorbeeld nadenken over bepaalde standaarden en regels.

Past dat bij u als persoon, zo’n corporatie die een tikkeltje eigenwijs is?
Absoluut, anders was ik hier niet gekomen. Toen ik hier begon was duidelijk dat Dudok Wonen stappen wil maken op het gebied van innovatie. Daar werk ik graag aan mee. Ik laat mij met plezier uitdagen. Als persoon ben ik ook best eigenwijs; ik kijk graag naar mogelijkheden en hoe het anders of beter kan. Volgens mij passen Dudok Wonen en ik dus prima bij elkaar.

U heeft behoorlijk wat ervaring in de volkshuisvesting. Wat neemt u daarvan mee en waarom neemt u dat juist mee naar Dudok Wonen? Anders gezegd: waarom Dudok Wonen?
Ik heb een liefde voor het grote middenveld waarin Dudok Wonen zich bevindt. Daarmee bedoel ik: alles tussen commercieel en overheid. Dat zie je terug in mijn werkende leven tot nu toe. Ik heb bij al mijn functies kunnen zien en ervaren wat wel en niet werkt. Die geleerde lessen breng ik in bij Dudok Wonen. Nederland is echt uniek in het krachtige middenveld. In andere landen zie je ofwel een hele grote overheid ofwel een hele grote markt. Bij ons is dat middenveld heel groot en bijzonder krachtig. Zorg, wonen, welzijn, publieke omroepen, culturele sectoren, goede doelen: we werken keihard met elkaar samen. Dat gaat natuurlijk niet altijd helemaal goed. Maar heel vaak wel. Dudok Wonen zit precies in dat krachtenveld. Dat maakt deze functie ook zo interessant. Bovendien past het vernieuwende en vooruitstrevende karakter van de organisatie mij erg goed. Ik hou ervan te worden uitgedaagd. Dat we denken: dit zijn de regels, maar waarom zijn die er eigenlijk?

En de bewoners, wat kunnen zij van u verwachten? Bent u bijvoorbeeld van plan om vaak in gesprek te gaan met bewoners?
Heel plat gezegd moeten bewoners gewoon goed kunnen wonen. Daar is veel voor nodig, waaronder een stevige organisatie waar mensen hun werk goed kunnen doen. Ik ga natuurlijk niet op de stoel van directeur-bestuurder Harro Zanting zitten, maar ik zie het wel als mijn absolute prioriteit ervoor te zorgen dat het aan alle kanten goed loopt. Dat de relaties goed zijn, we goede afspraken maken met elkaar. Natuurlijk zal er enige afstand zijn tussen mij en de bewoners; dat past ook bij mijn rol als voorzitter. Evengoed ga ik mij er hard voor maken dat we minimaal één keer paar jaar de wijk in gaan om informatie en signalen op te halen. Verder is er de huurdersbelangenvereniging: zij zijn een belangrijke gesprekspartner voor ons. Ik heb veel respect voor de mensen die daarin deelnemen. Ik weet dat twee van mijn collega’s geregeld contact hebben met de huurdersbelangenvereniging. Zij delen die informatie in de vergaderingen van de RvC. Zo heeft de stem van de huurder een plek  in onze toezichthoudende rol.

Welke opgaven ziet u voor Dudok Wonen voor de komende jaren?
Ik denk dat er een maatschappelijke ontwikkeling gaande is, waar de hele sector volkshuisvesting z’n handen vol aan gaat krijgen. De groep mensen die wij bedienen, krijgt steeds vaker te maken met meerdere complexe problemen. Denk aan vereenzaming, veiligheid, zorg, geestelijke gezondheid. Vroeg of laat heeft dat ook een connectie met wonen. Die problematiek verdiept zich en uit zich in zaken als overlast, sociaal isolement, vervuiling, huurachterstand. Binnen Dudok Wonen zullen we de komende jaren fors moeten inzetten op het slimmer organiseren van het sociale netwerk rondom deze groep mensen. Slimmer en met kortere lijntjes samenwerken met partijen als gezondheidszorg, welzijn, schuldhulpverlening en de gemeente.

Een stevig sociaal netwerk; dat is een mooie doelstelling. Wat heeft u als voorzitter van de RvC daarvoor nodig? 
Dat is best een ingewikkelde vraag. Aan de ene kant natuurlijk harde informatie: feiten, data, inzicht in ontwikkelingen. In de paar maanden dat ik hier nu zit, heb ik gezien dat dat prima op orde is hier. Daar tegenover staat zachte informatie: signalen. Van de huurdersbelangenvereniging, de ondernemingsraad, de lokale wethouders, collega’s. Maar ook signalen vanuit landelijke en regionale ontwikkelingen die mogelijk relevant kunnen zijn voor Dudok Wonen.

U bent een ervaren man in de volkshuisvesting. U geeft lezingen, trainingen, vervult meerdere bestuurdersrollen. Waar draait het binnen dit alles nu écht om voor u? Wanneer denkt u: nu zijn we goed bezig?
Waar het voor mij écht om gaat, en waar we ook met elkaar hard naar op zoek zijn, is ervoor te zorgen dat je lokaal ingebed bent en draagvlak hebt voor wat je doet. Doe je de goede dingen? Doe je die dingen goed? Is het legitiem? Zijn klanten bij met je? Dat zijn absoluut waarden die ik hanteer en dus ook in mijn rol als voorzitter van de RvC.