In between places; de feiten op een rij

Begin januari kreeg ‘In between places’ de nodige media-aandacht. In de krantenartikelen uitten enkele bewoners hun onvrede over het feit dat hun tijdelijke huurcontract bijna afloopt en ze nog geen andere woning hebben gevonden. Omdat niet alles wat in de krant staat altijd juist is, zetten we hieronder nog eens de feiten op een rij.

Wat is In between places?

In between places is voor mensen die vanwege persoonlijke omstandigheden een acute woonvraag hebben. Met In between places bieden we hen een tijdelijk huurcontract voor maximaal één jaar. Tijdens dat jaar hebben bewoners de tijd om hun persoonlijke problemen op te lossen en te zoeken naar een volgende woning. In between places komt voort uit het regionaal actieprogramma en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek.

Hoe werkt in between places?

  • Bewoners tekenen een tijdelijk huurcontract dat na 1 jaar afloopt;
  • Tijdelijke huurcontracten kunnen niet verlengd worden;
  • Bewoners zijn net als andere woningzoekenden zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar andere woonruimte. Als bewoners dat willen, adviseren wij de bewoners graag over de mogelijkheden die er zijn op de woningmarkt. Dudok Wonen geeft geen voorrang op sociale huurwoningen aan bewoners van In between places. Dat mag ook niet volgens de regionale regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen.

Wie komt in aanmerking voor In between places?

Om in aanmerking te komen voor In between places moet er sprake zijn van een acute woonvraag, moeten kandidaten ingeschreven staan bij WoningNet en mogen ze maximaal € €36.798 (prijspeil 2018) verdienen. Bewoners tekenen een tijdelijk huurcontract van één jaar. Na dat jaar loopt het huurcontract af en is de woning beschikbaar voor een volgende kandidaat met een acute woonvraag.

Klopt het dat Dudok Wonen niemand op straat zet als het In between places contract afloopt?

In het artikel in de Gooi en Eemlander op donderdag 18 januari werd gesuggereerd dat Dudok Wonen bewoners van In between places nooit op straat zet. Dit is niet correct. Wij denken graag mee met bewoners over mogelijkheden om aan een andere woning te komen, maar hoe vervelend we het ook vinden: einde huurcontract is einde huurcontract. We kunnen geen uitzondering maken voor bewoners door het huurcontract te verlengen. De reden hiervoor is dat een tijdelijk huurcontract bij verlenging overgaat in een vast huurcontract. De tijdelijkheid van In between places gaat dan verloren en dan kunnen we geen nieuwe kandidaten helpen. Bij de start van In between places waren er meer dan 300 gegadigden voor 22 woningen. Hen willen we ook graag helpen.

Zijn er al mensen doorgestroomd vanuit In between places?

Ja, elf bewoners zijn inmiddels doorgestroomd naar een andere woning.