Huurverhoging sociale huurwoningen gelijk aan inflatie

Goed nieuws voor huurders van een sociale huurwoning van Dudok Wonen. Zij krijgen dit jaar een huurverhoging die gelijk is aan de inflatie (0,3%) ongeacht de hoogte van het huishouden, gezinssamenstelling of leeftijd. De overheid staat een maximale huurverhoging van 2,8% toe voor deze doelgroep, maar Dudok Wonen heeft besloten dit jaar af te zien van deze inkomensafhankelijke huurverhoging omdat de hogere inkomens de laatste jaren forse verhogingen hebben ontvangen. 

Huurverhoging sociale huurwoningen

Hieronder vindt u een overzicht van de huurverhoging 2017 voor sociale huurwoningen. Hierin vindt u de wettelijk toegestane huurverhoging en de huurverhoging zoals Dudok Wonen hem doorvoert. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2017.

Bruto huishoudinkomen per jaar

Wettelijke maximale huurverhoging

Huurverhoging bij Dudok Wonen

Lager dan € 40.349,--

2,8 procent

0,3 procent

Hoger dan € 40.349,--

4,3 procent

0,3 procent

      A.    Pensioengerechtigden

2,8 procent

0,3 procent

      B.    Gezinnen met 4 of meer personen

2,8 procent

0,3 procent

Huurverhoging vrije sector huurwoningen

Huurders in de vrije sector krijgen dit jaar een maximum huurverhoging van 2,3% (2% + 0,3% inflatie). Het uiteindelijke percentage kan per huurder verschillen. De huurverhoging is hier afhankelijk van wat in het huurcontract is afgesproken.