Huuraanpassing 2020: Maatwerk, geen algemene regel

Per 1 juli gaat de jaarlijkse huuraanpassing in voor alle huurders. Dudok Wonen kiest tijdens de Corona-crisis nog nadrukkelijker voor maatwerk. We kiezen niet voor één algemene maatregel voor alle huurders. Bijvoorbeeld om de huurverhoging later of niet door te voeren. Wij richten ons tijdens deze crisis vooral op die huurders die er het hardst door worden getroffen en moeite hebben met het betalen van de huur.

We zorgen voor individueel maatwerk in het tegemoet komen aan huurders die betalingsproblemen hebben. Dat doen we altijd al, en zeker in deze tijd. Daarnaast is het dit jaar mogelijk voor huurders met een laag inkomen en een hoge huurprijs, om hun huur voor een jaar te bevriezen. Dat betekent dat wij de huur dan niet verhogen. Huurders kunnen na ontvangt van de huur-aanpassingsbrief op deze website nagaan of zij hiervoor in aanmerking komen.

Voor 1 mei ontvangen huurders een brief

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Voor 1 mei ontvangen huurders een brief met de nieuwe huur van de sociale huurwoning of vrije sector huurwoning, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging. Hoeveel de huur omhoog gaat hangt af van het huurcontract:

Sociale huurcontracten:
Alle sociale huurwoningen, onzelfstandige woningen en standplaatsen krijgen hetzelfde huurverhogingspercentage: 2,6%. Dit jaar brengen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging in rekening.

Andere contracten:

Huurders in de vrije sector krijgen dit jaar een huurverhoging van maximaal 4,6% (2,0% + 2,6% inflatie). Het uiteindelijke percentage is afhankelijk van wat er in het contract is afgesproken.

Meer informatie vindt u ook hier.