Hoe helpen we mensen met complexe problemen beter?

Het komt voor dat mensen problemen hebben op meerdere gebieden. Bijvoorbeeld huisvesting, opvoeding, schulden, verslaving. Hulp is er in overvloed, maar de situatie loopt toch vast. Wat kunnen instanties dan doen? Sinds oktober is er wekelijks overleg over dit soort situaties in de gemeente Hilversum. De pilot loopt een half jaar. Hermon Kidane van Dudok Wonen vertelt er meer over.

‘Elke dinsdagochtend komen we met het expertteam bij elkaar om gezamenlijk een bindend advies af te geven over situaties van mensen die vastlopen in de “reguliere” begeleiding,’ vertelt Hermon, vanuit zijn rol “Huisvesting”. ‘We zijn een team van ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Tijdens deze bijeenkomsten vertegenwoordigen we niet de eigen organisatie, maar we zitten er belangeloos vanuit onze expertrol. Aan tafel zitten experts op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, opvoedkunde, verslavingszorg, werk & inkomen, huisvesting, schuldhulpverlening, politie en maatschappelijk werk.’

Unieke aanpak

‘De gemeente heeft een uitvoerende rol voor de WMO ofwel Maatschappelijke ondersteuning. De pilot komt hieruit voort. Waar deze pilot uniek in is, is dat alle betrokken partijen van tevoren hun commitment hebben afgegeven dat de adviezen van het expertteam ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dat geeft de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te gaan. Hierdoor kunnen we multidisciplinair werken aan een constructieve oplossing voor mensen die diep in de problemen zitten.’

Vooruitgang boeken

‘Het doel is dat we vooruitgang boeken in iemands vastgelopen situatie. Met deze pilot formaliseren we waar corporaties en hulpverlening al lang mee bezig zijn, namelijk het zoeken naar intensieve samenwerking. We denken na over unieke oplossingen. Gedurende de pilot evalueren we. Als het nodig is, sturen we bij. Afhankelijk van de resultaten van de pilot bepalen we het vervolg na april. Er liggen genoeg uitdagingen. Wat doen we bijvoorbeeld als een klant ondanks alle geboden kansen niet meewerkt, of toch op straat belandt en van de radar verdwijnt?’

Effectievere inzet

‘Onze verwachting is dat door deze aanpak hulpverleners effectiever worden ingezet en de eigen kracht van mensen beter wordt benut. We hebben al meerdere mensen succesvol geholpen waarbij we op korte termijn een doorbraak verwachten. Ik geloof dat deze aanpak mensen echt gaat helpen.’