Herbenoeming bestuurder Dudok Wonen

Harro Zanting is herbenoemd als bestuurder van wooncorporatie Dudok Wonen. De Raad van Commissarissen heeft Zanting voor 4 jaar herbenoemd. De voorzitter van de RvC, Astrid Sanson, motiveert zijn herbenoeming: ‘Harro heeft samen met zijn team Dudok Wonen goed op koers gehouden in de roerige tijden van de economische crisis en de invoering van de nieuwe Woningwet.’ 

De Ondernemingsraad heeft in de herbenoemingsprocedure een adviesrol. De OR is dan ook actief betrokken geweest en heeft input geleverd op het referentieprofiel, alsmede advies gegeven op het voorgenomen besluit van de RVC.
Bij de invoering van de Woningwet is bepaald dat bestuurders van woningcorporaties een termijn hebben van 4 jaar en dat ze daarna in aanmerking kunnen komen voor een herbenoeming van 4 jaar.